2. Bendravimo su nematomu pasauliu organai ir gabūmai

   Dabar keletas žodžių apie pažinimo metodus ir apie tuos jutimo organus, kurių pagalba galima įsitikinti aprašomojo egzistavimu ir netgi padėti pačiam sau ištaisyti kai kuriuos pažeidimus.
   Mes, kaip dalis, įjungti į didžiulį, dar nepažintą sudėtingą nematomą pasaulį. Kaip mes minėjome, įprastiniam pažinimui atverta tik apie 3% pasaulio sandaros ir 5% sielos esmės. Prietaisų pagalba prisideda ne daugiau 1,5-2%. Todėl tokios ribotos yra kol kas mūsų žinios ir apie supantį pasaulį, ir apie mus pačius.
   Bendravimas su nematomu pasauliu yra svarbus informacijos kanalas, turintis tiesioginį ryšį su žmonių gyvenimu. Švarūs kanalai leidžia išaiškinti bet kurį klausimą ir greičiau, ir geriau, ir pigiau, nei tūkstančiai brangių mokslinių eksperimentų ar kosminių skrydžių, milžiniškų greitintuvų ir pan. Be šių subtilių pažinimo kelių tolesnis teigiamas žmonijos vystymasis yra neįmanomas. Kitas reikalas, kad šis kelias yra pilnas pavojų ir kliūčių mūsų dvilypiame pasaulyje, kur dėl visų sielos sugebėjimų vyksta teigiamų ir neigiamų jėgų kova.
   Šiame didžiuliame nematomame pasaulyje mes ir patys esame globaliniu deriniu. Net fiziniame kūne siela gali turėti daugiau 200 ryšio su subtiliais ir subtiliausiais būties planais kanalų. Tačiau realiai – ryšium su fizinio kūno ir mūsų gyvenimo atmosferos užterštumu – gali veikti tik 5-6 iš jų. Šie sugebėjimai yra pačioje mūsų sielos prigimtyje, tačiau, kaip ir visi kiti, vystosi ir pasireiškia tik atitinkamoje veikloje. Priklausomai nuo sielos kelio šie sugebėjimai taip pat gali vystytis į abi puses – į bendravimą ir su švariais Dieviškais pasauliais, ir su įvairiausiais demoniškais pasauliais. Bendravimo su nematomu pasauliu organai formuojasi palaipsniui. Jų atsivėrimas būdingas brandžioms sieloms, pradedant nuo 9-ojo gyvenimo, nors kai kuriems jis įvyksta ir anksčiau.
   Šių organų vystymasis – dėsningas procesas, jie neatsiranda nei iš šio, nei iš to. Netgi kada šėtoniškos jėgos naudojasi supaprastintomis įsijungimo sistemomis radijo, telefoninio, magnetofoninio ryšio tipo, tai ir tada turi būti paruošti šių poveikių pajautimo organai. Be brandos svarbią reikšmę turi bendras sielos subtilumas, jautrumas, supratimo sugebėjimų vystymasis, kas taip pat formuojasi ne savaime, o tam tikros veiklos procese.
   Trečias faktorius – gyvenamoji vieta. Skirtingos žemės vietos randasi įvairių jėgų dominavimo įtakoje. Yra regionai su galinga juodąja magija, su stipriais požeminių arba kosminių demoniškų jėgų įsijungimais – kaip ką tik baigusi savo diversinę veiklą Šambala arba įvairios rūšies "trikampiai", kaip Permės ir pan. Yra daug švaresnės vietos, su tiesioginiais Dieviškų srautų įsijungimais, – pavyzdžiui, Divejevo vienuolyne, Elbruso rajone. Kalnų rajonams, apskritai, yra būdinga didelė srautų galia, ir ten kanalai geriau išsilaiko, mažiau užsiteršia. Savo poveikio vietose šėtoniškos jėgos vysto savo tarnų jutimo organus ir visokeriopai trukdo (užkemša purvu, ardo, griauna) jų vystymuisi doriems žmonėms.
   Ketvirtas faktorius – bendravimo ratas, artimiausia žmogaus apsuptis. Jei artimųjų ir pažįstamųjų tarpe yra stiprūs juodi magai, ekstrasensai arba paprasčiausiai neigiami žmonės, jie gali labai stipriai pažeisti ryšio švarą ir netgi perjungti jutimo organus žemyn. Tarp tų, kurie šiandien veržiasi į pranašautojų ir aiškiaregių populiarumą, yra nemažai žmonių, kurie nuo gimimo turėjo švarius, teigiamus subtilius informacinius kanalus, tačiau bendravimas su neigiamais ekstrasensais atvedė į jų visišką perjungimą žemyn, ir dabar jie priima informaciją toli gražu ne iš Dieviškų šaltinių. O perjungimas atgal yra labai sudėtingas.
   Mūsų praktikoje yra ir tokių atvejų, kada žmogus netgi su gerais duomenimis negali dirbti šioje srityje dėl artimųjų: marčios ar sūnaus, žmonos ar uošvės ir pan.
   Tačiau pats pagrindinis ir lemiamas faktorius yra asmenybės esmė – sielos kelias per žemiškus gyvenimus. Geri darbai ir doras gyvenimas vysto švarius sugebėjimus, blogi darbai – užkabina įvairias neigiamas "uodegas". Jos gali iki tam tikro laiko nepasireikšti, kol žmogus nepradės bendrauti su nematomu pasauliu, bet jei jos yra, tai iš karto aktyvuojasi, stengdamos išstumti sielą iš dorovingo kelio, nes tikras žinojimas apie demoniškų jėgų esmę joms yra pats pavojingiausias ginklas. Jos gali vykdyti savo tamsius darbus tik mūsų nežinojimo priedangoje.
   O kuris kanalas yra geriau išsivystęs, apsprendžiama sielos kūrybine patirtimi. Taip, Aiškiaregystė, pavyzdžiui, išsivysto užsiimant švariu menu – praeituose gyvenimuose, suprantama. Tai susiję su tuo, kad menas formuoja vaizdingą mąstyseną ir vaizduotę, pajautimo subtilumą – pagrindinius bruožus, leidžiančius matyti ir įprasmintai aiškinti subtilaus plano vaizdus. Per regėjimus eina patys sudėtingiausi ir talpiausi vaizdai, suteikiantieji išsamią ir būtiną informaciją, tačiau, jeigu aiškiaregis pats negali suprasti jam atsiveriančių vaizdų, toks regėjimas turi mažai prasmės. Kreiptis į kažką pagalbos išaiškinimui yra beprasmiška, nes kitam tas pats bus parodyta šiek tiek kitaip. (Mes turime omenyje likimo, asmeninio gyvenimo numatymo atvejus ir kitą panašią informaciją, o ne vidinių kūno organų, sąmonės ir kitų sielos pusių vaizdus, kurie egzistuoja nepriklausomai nuo stebėtojo sąmonės).
   Aiškiaregystė – tai sugebėjimas regėti pasaulį žymiai platesniu diapazonu, nei įprastu regėjimu. Tačiau šis diapazonas gali būti labai įvairus. Dažniausiai sutinkamas siauro diapazono – kūno organų, žemutinių psichikos planų matymas. Aukštas diapazonas pasitaiko žymiai rečiau, o platus, apjungiantis daugelį dažnių, – apskritai yra ypač reta vertybė. Jei švarią aiškiaregystę turi apie 3% žmonių, tai ši reta dovana būdinga tik kelioms dešimtims žmonių žemėje. Ji yra labai vertinga, kadangi leidžia matyti žmonių charakterių, įvairių įvykių giluminius tarpusavio ryšius ir paslėptas priežastis.
   Yra specialus aiškiaregystės organas – trečioji akis, esantis vertikaliai tarp antakių. Pagal ją galima nustatyti šio sugebėjimo išsivystymo ir vientisumo laipsnį. Kaip ir visi organai, trečioji akis turi keletą planų – iki 17-os, kurių kiekvienas suteikia jai papildomas savybes. Bendras planų skaičius ir jų išsivystymas ir apsprendžia konkrečias tam tikros sielos galimybes. Žemutinis aiškiaregystės planas yra išsidėstęs 30 tūkst. dažnyje ir atrodo kaip regimasis vamzdelis (konusas), kuris užuomazgoje duodamas visiems. Pagal šį planą galima iš karto nustatyti, kur pajungtas kanalas: jei konusas atsuktas plačiu galu į viršų – teigiamas pajungimas, žemyn – neigiamas. Galima tai suprasti ir pagal paveikslus, atsiveriančius reginčiam. Paslaptingi ir nesuprantami kompiuterinio tipo ženklai, ryškios spalvos, labai intensyvus arba blyksintis, kaip televizoriaus ekrane, švytėjimas yra būdingi aukštai išvystytam technokratiniam šėtoniškam kosmosui. Blankios ir niūrios spalvos, miestai, primenantieji mūsų, klastingų kipšų vaizdai, gaudynės ir baisybės arba pagundos yra būdingos įsijungimų į demoniškus žemės sluoksnius atvejais. O švariuose pasauliuose niekada nesutinkami labai ryškūs tonai, ten spalvos švarios, bet santūrios, lengvos, akvareliškai skaidrios. Niekada nebūna mišrių ar blankių tonų, daugelio spalvų derinių. Labai harmoningi, ramūs vaizdai, sudaryti iš 2-3 pagrindinių spalvų, be skubos, staigių perėjimų, nutrūkstančių ar laužytų linijų.
   Matymo diapazonas daug kuo priklauso nuo asmeninio sielos gyvenimiško dažnio, nuo to lygio, kur yra išsidėstęs "verpsto" iš sidabrinių siūlų sustorėjimas (žr. 1 pav.).

image

Tiems, kurie moka ieškoti dingusius daiktus, gerai mato vidinius organus, būdingas asmeninis pagrindinis dažnis iki 70 tūkst. Lygis 80-90 tūkst. – neigiamas vampyrinis tipas, nuo Dievo tokio nebūna. 100-160 tūkst. dažnis užtikrina gerą emocinės-jausmų sferos, sąmonės planų, žmonių tarpusavio santykių, neigiamų magiškų struktūrų (nors jos būna visuose diapazonuose, tačiau čia yra pagrindinis užkalbėjimo kerų klodas), suderinamumo asmeniniame gyvenime matymą.
   160-280 tūkst. dažnis ir aukščiau leidžia matyti socialinio gyvenimo įvykius, aukščiausius sielos planus, likimo ir karmos (praeities nuodėmių) klausimus, meno reiškinių, istorinių praeities įvykių esmę, sielos amžius, skaistyklą ir rojaus pasaulius, žmonių sumanymus ir ketinimus, giluminius jų elgesio motyvus ir t. t.
   Iš karto pasakysime apie aiškiaregystės kanalo švarą, nors tai susiję ir su kitais sugebėjimais taip pat. Kuo švaresnis kanalas, tuo didesnis tikslios ir suprantamos informacijos procentas, einančios juo. Praktika parodė, kad naudingas tik turintis ne mažiau 60% švaros kanalas nuo prigimties. Tada po nedidelės praktikos nesunku pasiekti 80%, o savo stipriame diapazone – beveik 100% (matyti įprasto regėjimo lygmenyje). Reginčiajam labai svarbu žinoti savo matymo diapazoną, kad neužsiiminėti klausimais, kurie jam jo prigimčiai yra tolimi ir kuriuose todėl bus žymiai daugiau klaidų. Žmonės mano, kad visi aiškiaregiai turi vienodą dovaną ir kad tas pats žmogus gali vienodai sėkmingai pažvelgti į sielą arba rasti pavogtą mašiną. Šis didelis suklydimas susijęs su aiškiaregystės prigimties nesupratimu. Tokio didžiulio švaraus diapazono tiesiog negali būti. Ir kai kurie gabūs žmonės nuo pat savo darbo pradžios tiesiog laužo save ir savo sugebėjimus stengdamiesi apglėbti neapglėbiamą.
   Ir dar vienas aiškiaregystės organas yra širdyje. Ten, aukštame dažnyje, yra žalioji akis, atverianti visai kitus diapazonus, nei ta, kuri yra galvoje. Tačiau mokėjimas matyti jos pagalba tik numato išvystytą aiškiaregystės sugebėjimą, ji jos neapsprendžia, o tik suteikia kitas erdves matymui, kaip teleskopas ar mikroskopas. Žalioji akis tiesiogiai susijusi su sugebėjimu širdingai rūpintis kitais, didėja dalyvaujant žmonių poreikiuose, augant geranoriškam neabejingumui aplinkiniams. Šis kanalas gali daug padėti dvasiniame gydyme, ženkliai išplėsdamas galimybes beieškant giluminių sielos sveikatos pažeidimų priežasčių.
   Turime mes ir specialų aiškiagirdystės organą – didelį baltą varpelį, kuris matomas viršutinėje galvos dalyje. Šis organas vystosi tiesioginio religinio tarnavimo dėka – vienuoliams, dvasininkams, tiesiog maldingiems žmonėms, ne vieną gyvenimą praleidusiems maldose ir šventraščių apmąstymuose. Aiškiagirdystė duodama kaip dovana už norą ir mokėjimą įsiklausyti į Dievo žodį. Reikia iš karto pasakyti, kad šis sugebėjimas neturi nieko bendro su visokiais balsais, kontaktuotojų užrašais ir pan. Kai girdisi balsai – tai akivaizdus neigiamo įsijungimo požymis. Švari aiškiagirdystė – tai mokėjimas mintyse gauti atsakymą į savo maldas, į prašymus šventiesiems ir pranašams. Čia labai svarbu teisingai formuluoti klausimus: kuo tikslesnis ir konkretesnis klausimas, tuo aiškesnis ateina atsakymas. Šiuos atsakymus iš pradžių galima net sumaišyti su savo mintimis, jie eina tarsi iš sielos gelmių. Ir dar kartą pabrėšime, kad reikia kreiptis į žinomus pranašus ir šventuosius, o ne į kažkokius ateivius, kosminį protą, nežinomas dvasias. Jų aplink pilna, jie tik ir laukia, kaip prisijungti prie šviesios sielos ir pasimaitinti jos gyvybinėmis jėgomis. Joms patinka bendrauti su jumis, jos gali stengtis pratęsti ir atnaujinti šį bendravimą, teikti jums didžiulį kiekį, gal būt, net ir teisingų patarimų – nereikia manyti, kad demoniškų pasaulių ir šėtoniško kosmoso būtybės yra kvailos, priešingai, daugeliu atžvilgiu jos yra gerokai gudresnės ir prityrusios už mus. Bet užmokestį už šiuos patarimus ir kitą informaciją jos ima nemažą – žmogus tampa galingų vampyrinių įsijungimų nešiotoju ir pradeda ryti gyvybines jėgas visų, su kuriais pradeda bendrauti. To pasekmėje, dažnai atsiranda psichiniai sutrikimai. Bendravimas su švariais pasauliais beveik visada, išskyrus išskirtinius atvejus, kai reikia perspėti apie didelį pavojų, prasideda mūsų iniciatyva. Aiškiagirdystės kanalu reikia naudotis labai atsargiai – tik kai iš tiesų reikia. Bereikalingas žingeidumas, bendravimas dėl bendravimo gerokai mažina jo švarą, ir kuo dažniau jūs juo naudojatės, tuo didesnė neigiamų jėgų prisijungimo tikimybė. Žemėje visumoje gerą aiškiagirdystę turi apie 7% žmonių, buvusioje Sąjungoje – apie 10%.
   Subtilus lytėjimas – tai jautrumo sugebėjimas subtiliai sąveikai per rankas, kūną, aurą. Jis priklauso nuo bendro sielos galingumo, jos srautų tankumo ir vystosi žmonėms, užsiimantiems visais naudingais ir sąžiningais darbais. Net gera, rūpestinga motina ar padorus, sąžiningas prekeivis gauna šį sugebėjimą. Subtilus lytėjimas gali turėti skirtingus pasireiškimus – nuo šalčio ar šilumos, spaudimo ar įsiurbimo rankų delnais pajautimo iki kito žmogaus negalavimų arba daiktų, žmonių ar dvasių buvimo patalpoje pajautimo ir pan. Tai plačiausiai paplitęs sugebėjimas, jį turi apie 15% žmonių. Mes nerekomenduojame naudoti kažkokias pagalbines priemones jautrumui sustiprinti. Virgulės (vytelės) pajungtos žemyn, žiedas ar švytuoklė mažiau pavojingi, bet taip pat neapsaugoti nuo neigiamų įsijungimų. Geriau vystyti savąjį jautrumą, tuo labiau, kad šis sugebėjimas turi daug praktinių panaudojimų – nuo vandens ir produktų švarumo nustatymo iki knygų ir paveikslų vertės ar kenksmingumo atpažinimo. Tačiau kartojame – nereikia vystyti sugebėjimo dėl sugebėjimo. Reikia juo naudotis praktiniams tikslams, ir tada jis vystysis pats savaime. O pratimų naudojimas taip pat turi neigiamo įsijungimo pavojų: specialūs pratimai sugebėjimams vystyti būdingi juodos magijos mokykloms.
   Artimas subtiliam lytėjimui yra intuicijos sugebėjimas, tačiau jei pirmu atveju mes turime reikalą su viso kūno ar jo dalių bendru jutimu, tai intuiciniai sugebėjimai susiję su specialiu organu – mėlynu vamzdeliu, esančiu krūtinės ląstos centre pagal diagonalę nuo krūtinkaulių pagrindo į viršų ir truputį atgal.
   Šį sugebėjimą turi maždaug 7% žmonių. Intuicija vystosi meilės gerų naujienų perdavimui, sielos jautrumo gėriui, mokėjimo girti už darbą, taikyti besiginčijančius ir gesinti paskalas dėka. Tokiais momentais į žmogų eina galingas mėlynas aukšto dažnio srautas, nuo kurio poveikio ir auga intuicijos organas.
   Tai sugebėjimas akimirksniu apglėbti visą reiškinio pilnatvę – nuo konkrečios gyvenimiškos situacijos ir žmogaus charakterio iki visuomeninio ir kosminio masto įvykių. Taip atsiranda mokėjimas numatyti pavojingus ir palankius momentus, priimti netikėtus, bet vienintelius teisingus sudėtingų problemų sprendimus, vien tik racionaliu protu sunkiai suvokiamus. Loginė analizė šalia to anaiptol neprieštarauja ir netrukdo intuicijai. Intuiciniai sprendimai, nors ir atsiranda staiga, tačiau yra gan ilgo reiškinio tyrinėjimo ir problemos apmąstymo rezultatas. Rytietiškų mokymų siekimas išvystyti intuicinius sugebėjimus atjungiant aukščiausius sąmonės planus nukreipia intuiciją žemyn. Priešingai, Dieviškas intuicinis kanalas įsijungia tik aktyviai dirbant sąmonei ir kreipiantis maldoje pagalbos. Apskritai, siekimas suskaidyti sielos vientisumą ir priešpastatyti vienus jos planus kitiems – mėgstamas šėtono, vykdančio "skaldymo ir valdymo" politiką, užsiėmimas. Teigiamos jėgos stengiasi vystyti visus sielos sugebėjimus sąveikaujant ir bendradarbiaujant, taip, kad jie papildytų vienas kitą ir duotų tą pačią pojūčių pilnatvę nuo nematomo pasaulio, kaip nuo matomo. Šėtoniškas gi kelias – pasirinktinumas ir ištobulinta specializacija: fenomenalus vieno sugebėjimo išvystymas, demonstratyvumo, aplinkinių pritrenkimo lygio pasiekimas.
   Todėl nereikia painioti normalų, natūralų subtilių sugebėjimų vystymąsi su įvairios rūšies estrados fokusais – nuo greito skaičiavimo iki metalinių daiktų prilipimo. Daiktų prilipimas – tai tipiškas vampyrinis sugebėjimas: prie dulkių siurblio šepečio daiktai taip pat prilimpa. Kalba, kažkas demonstravo spalvoto televizoriaus laikymą ant krūtinės. Tai, neabejotinai, ekstra klasės vampyras. O vardų ir pavadinimų, skaičių atspėjimo demonstracijose ir panašiuose fenomenuose, kaip taisyklė, dalyvauja neigiamos dvasios-pagalbininkės, specialiai išskiriamos žmogui, einančiam magijos ir okultizmo siūlomu keliu. Tas pats mechanizmas būdingas buriant kortomis, cukrumi, kavos tirščiais ir pan. – visa tai nuo šėtono.
   Dabar atsirado daug ekstrasensų mokyklų, įvairios rūšies "kursų trečios akies atvėrimui" ir pan. Mes turime perspėti apie tokio kelio pavojingumą. Jeigu sugebėjimai yra sielos prigimtyje, jie pasireikš patys savaime, gaunant informaciją apie juos. To negalima išmokti. Mūsų aiškiaregiai niekada jokių pratimų nedarė. Išgirdo paskaitoje apie aurą, tuoj pat pamatė – tie, kurie gali pamatyti. Sužinojo, kaip atrodo siela viename ar kitame diapazone – ir, jeigu jis jiems artimas, pamatė ir t. t. Tačiau iš 130-150 žmonių, ateinančių pas mus į užsiėmimus, gerą aiškiaregystę turi maksimaliai du-trys. Blogesnę turi dar 6-7, bet jiems mes iš karto nerekomenduojame tuo užsiiminėti. Jei sugebėjimai silpni arba atsiveria per anksti, jais naudotis itin pavojinga. Turėjome keletą pacientų, kurie lankė panašias "mokyklas" ir atėjo su jau prasidėjusiais psichiniais sutrikimais. Sugebėjimus jiems ten atvėrė, bet jie jų nevaldo, nemoka atsijungti, kada reikia, pradeda žiūrėti ar klausyti 24 valandas per parą, nustoja galvoti apie žemiškus reikalus, rūpintis netgi būtiniausiu, painioja dieną su naktim, matomą ir nematomą pasaulį, teisingą ir klaidingą informaciją. Daugumai žmonių, pavyzdžiui, trečios akies atsivėrimas, esant jų gyvenimiškam diapazonui 30-60 tūkst. leidžia pagrinde matyti tik demoniškas būtybes mus supančioje erdvėje ir kitų žmonių negalavimus. Ar verta atverti trečiąją akį, kad matyti vienus kentėjimus? Ar reikia vystyti tokį sugebėjimą? Viena moteris kreipėsi su tiesioginiu prašymu: uždarykite man akį ar ką nors padarykite – aš negaliu važinėti transportu ir vaikščioti po gatves, matau vien tamsą, viskas aplinkui mane baugina.
   Tačiau "uždaryti" šiuos nemalonius sugebėjimus ne taip paprasta, reikalinga giluminė atgaila, rimtas savo nuodėmės suvokimas. Juk tai trečioji šėtono pagunda – slaptos žinios, ypatingi sugebėjimai. Sąmoningas atsisakymas, bažnytinė išpažintis, nuolatinis meldimasis leidžia išsivaduoti nuo nepageidaujamų balsų ir regėjimų, bet reikia gerai suprasti, kad tai rimta kova ir taip lengvai savo aukos šios jėgos neatiduos.
   Dar vienas labai retas sugebėjimas – subtili uoslė. Ją turi 0,05% žmonių. Naudos nuo jos kol kas žemėje nematyti, bent dvasiniame gydyme mes jai pritaikymo neradome. Beje, ir įprastą uoslę retai naudojame: šis sugebėjimas būdingas gyvūnijos pasauliui. O švariuose pasauliuose subtili uoslė duoda galimybę glaudžiau bendrauti su gėlėmis – jos turi nuostabius ir netgi gydomuosius aromatus. Tačiau mūsų sąlygomis per šį sugebėjimą braunasi vien tik purvas ir bjaurastis. O atsiranda subtili uoslė per meilę gėlėms, rūpestį jomis ir per idealios švaros siekimą.
   Mūsų metodikos pagrindą sudaro kelių kanalų panaudojimas, aiškiaregystei tenka pagrindinis vaidmuo. Kitus kanalus mes laikome pagalbiniais, kaip, beje, ir įprastame gyvenime, kur iki 80% naudingos informacijos gaunama per regėjimą. Be to, kiti kanalai turi siauresnį diapazoną: intuicija dirba dažnyje nuo 40 iki 160 tūkst., švari aiškiagirdystė žemėje – 160-220 tūkst., subtilus lytėjimas – 0-90 tūkst. Aiškiaregystė įmanoma visuose dažniuose, tačiau įskaitant tai, ką mes kalbėjome apie asmeninio diapazono ypatumus. Dirbant diapazonas gali plėstis, bet informacijos tikrumo laipsnio dėsningumai išlieka.
   Ir dar vienas svarbus paveikslų, atsiveriančių per švarią aiškiaregystę, ypatumas: jie neturi paslaptingumo ir mįslingumo, kažkokių specialiai užšifruotų vaizdų ir simbolių. Nematomo pasaulio vaizdai, žinoma, turi simbolinę prasmę, bet jų simbolika turi natūralias reiškinių sąsajas, paveikslų, žinomų iš mūsų žemiško gyvenimo, kadangi panašumo principas yra pasaulio organizacijos pagrindas. Išauga formų subtilumas ir harmonija, bet reiškinių esmė išlieka vieninga visiems būties organizacijos lygiams ir sluoksniams, todėl juos nesunku suvokti normaliai protingai sielai, nereikia kažkokio ypatingo žinojimo. Pavyzdžiui, žmonės su aukštu aiškiaregystės diapazonu 230 tūkst. lygyje žmogaus pilve pamatys ištisą šalį su gražiu medžiu, žydra upe, žaliomis kalvomis, su besiganančiais jų šlaituose baltais avinėliais; po medžiu galima įžiūrėti nedidelę jaunuolio ar merginos figūrą, grojančius muzikiniu instrumentu, o iš viršaus šviečia oranžinė saulė – mūsų įprasta žemiška saulė (29 pav.). image
Nenustebkite ir nemanykite, kad jums prasidėjo haliucinacijos. Tai realus skrandžio-virškinamojo trakto ir šlapimo šalinimo sistemos vaizdas šiame dažnyje. Pirmą kartą jį aptikome visiškai suardytą pas vieną ligonį, tik viską atstačius, negalavimai galutinai pasibaigė. Tai labai svarbus vadovaujantis ir koordinuojantis visą virškinimo sistemos veiklą planas. Jo atstatymo metu tapo aišku, kad medžio šaknyse randasi šlapimo-lytinė sistema ir skrandžio-virškinamojo trakto muskulatūra; dirva – žarnyno gleivinė, jos trūkumas sukelia kolitinio pobūdžio sutrikimą, o esant raudono srauto vampyrizmui dirva pažeidžiama; žolė – žarnyno plaukeliai; avinėliai – mikroflora, kai jų mažai – disbakteriozė, jei pasitaiko nešvariai mėlyni, juodi ar rudi avinėliai – paslėpta infekcija. Žydra upė – pagrindinis valomasis srautas. Ji ateina iš žydro auros sluoksnio, prasideda nuo gerklės pradžios. Žydra spalva susijusi su emocionalumu, ir jei sielos emocinis gyvenimas lydimas neigiamais pasireiškimais, tai upė teka nešvari, sutrinka valymosi procesai ir, kaip to pasekmė, visos sistemos funkcionavimas.
   Taip tampa suprantamas posakio "visos ligos nuo nervų" vaidmuo, kuriuose net medicina mato gastritų, opų ir kitų šios sferos funkcinių sutrikimų priežastis. Medžio kamienas – pats virškinamasis traktas; karūna – vidinės sekrecijos organai, užtikrinantieji virškinimo procesą; lapai – šio proceso produktai – maisto medžiagų atsargos. Jaunuolis ar mergina, grojantieji muzikiniais instrumentais, – šios organizmo dalies šeimininkai-vadovai, nustatantieji ir palaikantieji visos sistemos būtiną ritmą ir darnų darbą.
   Jei ši simbolika neatrodo jums labai sudėtinga, tai pradėsime aprašinėti tuos vaizdus, kurie matomi įvairiuose mūsų sielos planuose. Mes juos aprašysime tokius, kokie jie atrodo švariame ir sveikame pavidale. Tačiau mažai kas juos tokius turi. Taip mes kalbame todėl, kad tie, kurie turi aiškiaregystę, neišsigąstų, pamatę medį nukritusį, šalį – nugrimzdusią į tamsą, upę – užpiltą purvu arba išdžiūvusią, merginą – gulinčią be sąmonės, ir t. t., ir pan. – kaip tai yra buvę daugeliui mūsų pacientų. Nesibaiminkite ir pradėkite melstis, kad viskas atsistatytų tokiame pavidale, kaip buvo mums duota nuo Dievo. Kokiu klausimu į ką konkrečiai kreiptis ir kokiu būdu melstis, mes papasakosime vėliau, skyriuje apie dvasinį gydymą.


Toliau – 3. Mūsų sielos paukštės.

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org