6. Gyvybės aprūpinimo sistema

   Mes jau sakėme, kad visos žinomos iš okultinės-mistinės literatūros energetinio aprūpinimo sistemos – čakros, kanalai, akupunktūros taškai ir pan. – nuo šėtono. Mes jų realybės neneigiame, taip pat juos matome, tačiau per juos eina ne švarūs Dieviški srautai, o maišyta šėtoniška "energetika". Mes aprašysime tą organizmo aprūpinimo gyvybinėmis jėgomis sistemą, kuri mums duota nuo Dievo ir apie kurią okultiniai mokymai nutyli. Gali būti, kad jie apie šią sistemą iš tikro nežino. Mes pastebime, kad daug ką juodi magai daro nesąmoningai, specialių jiems priskirtų kipšų pagalba, todėl jiems patiems gilintis į smulkmenas to, kaip sugriauti mums Dievo duotą, nebūtina. O štai, kad atstatyti sugriautą, reiktų žinoti, kaip aprūpinamas organizmas gyvybinėmis jėgomis.
   Ši sistema prasiskverbia pro visus sielos sluoksnius, per ją gyvybinės jėgos patenka ir į sąmonę, ir į širdį, į vidinius kūno organus. Kitas svarbus kanalas yra eilė sielos veiklos vaizdų – karvutė, arklys, danielius ir t. t. Bet per juos srautai eina tik veiklos momentu. O ši sistema aprūpina tą minimalią būtiną jėgų atsargą pačių organų ir organizmo sistemų palaikymui, be kurios gyvenimas visiškai neįmanomas.
   Nuo mūsų taip pat daug kas priklauso šios sistemos darbe. Visas jėgas mes gauname tam, kad jas neštumėm į pasaulį, paverstumėm į kažką tai teigiamą mūsų žemiškame gyvenime. Jei jas aktyviai panaudosime – jos augs, taps tvirtesnės ir švaresnės; jei nenaudosime – užsiterš ir mažės. Yra atvejai, kai žmonės patys jas griauna. Juodi magai gali viską suardyti, tai nuo mūsų nepriklauso. Tačiau viską, kas pažeista iš šalies, galima atstatyti, grąžinti į vietą, išvalyti – jei nėra mūsų kaltės. O tai, kas sugriauta dėl pačio žmogaus kaltės, be giluminės atgailos, be maldos už tuos, ką įžeidėme ir kas kenčia dėl mūsų, be atsisakymo nuo panašių veiksmų pakartojimo – neatsistatys. Nuodėmingu elgesiu kenkiame ne tik mus supantiems, bet ir patys sau. Tai yra blogis grįžta bumerangu pas jį padariusį. Supratome tai būtent iš mūsų čia aprašomos gyvybės aprūpinimo sistemos ir apie tokius momentus kalbėsime atskirai.image
   Žemutinis jos planas – oranžinis žiedas (4 pav.). Jis susijęs su organizmo raumenų sistema, labai tvirtas, bet ne dėl standumo, o tamprumo ir plastiškumo dėka, kuo tai panašus į tvirtą guminį žiedą. Jo vientisumas užtikrina atraminio-judėjimo aparato sveikatą ir darbingumą, fizinį organizmo aktyvumą.
   Jei žmogus dažnai svaido kūniškus prakeiksmus kitiems žmonėms, kaip: "kad tau kas nors lūžtų ar nudžiūtų", tai jo paties žiedas lūžta, trūkinėja ir su laiku tai, ką jis linkėjo kitam, grįžta jam atgal – sulaužytas žiedas atveda į traumas ir sužalojimus. Jei žmogus gyvena purve, nevalyvas buityje ir aprangoje, tai jo žiedas pradžioje tik užsiteršia, o po to purvas jį sugraužia. Tuo pačiu ženkliai sumažėja fizinės jėgos, būna net sunku vaikščioti, pakelti ranką ir pan. Purvas – tai šėtoniškos sistemos elementas, ir su juo reikia kovoti visuose lygiuose.
   Sekantis planas – raudona plytelė. Tai kraujotakos sistema, gleivinė, oda. Jis aprūpina organizmo fiziologinius procesus, kūno termoreguliaciją. Per jį raudonas srautas patenka į žemutinį psichikos planą – baką su raudonu. Šis planas ardomas nuo pikto charakterio, nuo meilės artimam nebuvimo, nuo pavydo ir apkalbų.
   Žemutiniuose dviejuose lygiuose žmonės glaudžiai tarpusavyje susiję: oranžiniai žiedai supinti į vieningą grandinę, o iš plytelių išklota siena. Tačiau šiandien grandinėje daug įtrūkimų, o sienoje sugriovimų. Jų vientisumo atstatymas – ne tik kiekvieno žmogaus, bet ir visos žmonijos reikalas, tai vienas iš svarbiausių žemės atgimimo momentų.
   Pirmame mėlyname sluoksnyje matoma skalė su padalomis, kaip įprasta liniuotė. Tai pirmas intuicijos lygis – elementarūs sugebėjimai palyginti, įvertinti, pasverti įvairius reiškinius. Ardomas jis nuo saiko nesilaikymo. Liniuotės vaizdas susijęs su apkūnumu. Svorio metimą, pavyzdžiui, reikia pradėti ne nuo dietos, o nuo tos sferos, kur pažeistas saikas, paieškos – nebūtinai mityboje, tai gali būti pernelyg didelis griežtumas ir reiklumas, ar neprotingas meilumas, padidintas dėmesys smulkmenoms ar ramumas iki visiško abejingumo. Turi reikšmę ir skalės padalų tankumas: pas grakščius žmones – iki 0,05 mm, o pas grubius, linkusius į nutukimą – iki 0,2-0,5 mm. Taigi psichologiniai charakterio ypatumai tiesiogiai susiję su žmogaus išoriniu pavidalu.
   Antrame mėlyname sluoksnyje randasi tas regimasis žiūronas, apie kurį jau buvo kalbama ryšium su aiškiaregyste. Jis apsprendžia sielos pakilimą arba nusmukimą, jos veržimąsi pas Dievą arba pas šėtoną. Besivystant sielai auga ir žiūronas, apsprendžiantis pasaulio matymo mastus. Jei žmogus nori gyventi pagal principą "mano troba iš krašto", bando atsitraukti nuo dalyvavimo kovoje tarp gėrio ir blogio, nenori pastebėti neteisybės ir t. t., bendrai pereina į gyvulišką gyvenimo lygį, šis jo sielos planas pradžioje mažėja, o po to ir visiškai išnyksta. Nuo šio vaizdo atvirkštine proporcija priklauso žmogaus augimas.image
   Trečiame mėlyname sluoksnyje matosi veidrodis (5 pav.). Pas brandžias, švarias sielas jis gražiuose rėmeliuose. Tai sugebėjimas įvertinti save, labai svarbus sielos planas. Kai kuriuose rytietiškuose mokymuose tvirtinama, kad veidrodį į žemę atnešė kipšai. Tai netiesa, jie nelabai mėgsta žiūrėti į save. Veidrodžio dydis ir grožis apsprendžia odos ir plaukų kokybę, akių formą, nagų grakštumą. Psichologiniu požiūriu šis planas susijęs su kilnumu ir garbe, iš esmės tai žemutinis Garbės paukštės planas. Jis užsidaro ar lūžta, kada nėra pagarbos sau, kada žmogus leidžia trypti savo orumą. Tada valomasis mėlynas srautas nustoja eiti į sielą.
 
 
 
 
 
 
image
   Žaliame sluoksnyje kiekvienas mūsų turi laiptus į dangų (7 pav.). Jie duoda sugebėjimą pasikelti virš žemiško ir įprasto, matyti perspektyvą. Dangiškas peizažas įvairioms sieloms skirtingas. Vieno autoriaus, pavyzdžiui, tai dangiškos erdvės su baltais paukščiais, kito – violetinis dangus Jėzaus Kristaus veidu ir šventomis knygomis su sidabro raidėmis viršelio šonuose. Švarūs nepažeisti laiptai duoda sielai širdingą džiaugsmą, ir apskritai šis planas glaudžiai susijęs su širdies darbu: jei laipteliai sulaužyti, pavyzdžiui, tai prasideda aritmija. Auga šis planas nuo geranoriškumo, mokėjimo dosniai dalintis su kitais širdies šiluma, o laužosi ir užsidaro nuo priešingo – pavydo.
   Geltoname sluoksnyje matomas ratas, kaip vežimo, su ašimi ir stambiais strypais. Tai fizinio sielos darbingumo planas. Per jį mūsų arkliukas maitinasi geltonu srautu, nuo jo eina geltonas fontanėlis į emocinę sielos sferą, jis stipriai susijęs ir su valios centru. Todėl jo sveikumas užtikrina darbštumą, mokėjimą priimti teisingus sprendimus ir juos įvykdyti. Šis planas fiziologijoje vykdo svarbų vaidmenį skrandžio-virškinamojo trakto ir inkstų ir šlapimo sistemos darbe. Auga ratas naudingo kuriamojo darbo procese ir stiprėjant valiai, o jei žmogus išreiškia pavydą svetimam darbui, – o pavydas – tai noras atimti tai į ką jis nukreiptas, – tai sustoja savas ratas.image
   Violetiniame sluoksnyje (80 tūkst.) auga gražus žydras medis (8 pav.). Šis planas labai svarbus kvėpavimo sistemos darbui: prie astminių simptomų, pavyzdžiui, retai apsieinama be jo pažeidimų. Psichologiniu požiūriu sveikas žydras medis sukuria giedrą nuotaiką sieloje, užtikrina lengvą, komforto būseną. Medis genda nuo pykčio laikymo, pastovios neapykantos konkrečiam asmeniui.
   Žydrame sluoksnyje turime baltą skarelę – pūkinę, šiltą, purią. Tai žemutinis sąžinės planas, elementarios dorovės buityje lygis: jei sąžinė švari – skarelė sveika, ir užtikrina dvasinę ramybę, apsaugos jausmą. Irsta nuo keršto, nesąžiningumo, smulkių niekšybių.
 
 
image
   Baltame žemutinės vaivorykštės sluoksnyje stovi indas su baltu skysčiu (6 pav.). Jis, visų pirma, susijęs su mąstymo veikla ir nervų sistemos darbu. Indas tuštėja, jei žmogus kuria neigiamus planus, pradeda tarnauti tamsioms jėgoms ir palaipsniui vietoj balto skysčio prisipildo purvu. Tai tik atrodo, kad galima vieną kartą apgauti ar pakenkti, o po to gyventi dorai. Kada purvas patenka į indą, jis pradeda jau pastūmėti į panašius veiksmus. Išsivalyti žymiai sunkiau, nei užsiteršti.
   Oranžiniame sluoksnyje (110 tūkst.) – auksinis žiedas (tai aukštesnis oranžinio žiedo lygis). Jis užtikrina tvirtumą ir patvarumą psichologiniame plane. Per jį eina pareiga ir atsakomybė. Jo dalelės – širdies inde su auksiniais žiedais. Jei neparodome atsakingumo, paliekame draugą, abejingi svetimam skausmui, – žiedas įtrūkinėja ir irsta, įnešą sumaištį į sielą, daro ją neapsaugotą nuo smūgių.
   Sidabriniame sluoksnyje (120 tūkst.) – sidabrinė moneta, duodanti atramą aukštiems dvasiniams sugebėjimams, visų pirma sąmonei. Iš čia eina sidabras į subtilų kūną ir į drambliuką širdyje, taip, kad jei šiam gyvybės aprūpinimo planui kažkas nutinka, tai kenčia vedantieji sielos planai. O lūžta jis nuo vartotojiškų nuostatų, tingumo, noro slėptis už svetimos nugaros, nuo abejingumo gyvenimui.image
   Auksiniame sluoksnyje randasi sąmonės vadovo rūmai (18 pav.). Jų dydis užtikrina apsaugą, bendravimo sugebėjimą, aktyvumo visuomeniniame gyvenime laipsnį. Laužosi nuo pavydo kitų pasiekimams – socialinei padėčiai, pareigai, talentui.
   Viršutiniame raudoname sluoksnyje – sidabrinis padėklas, analogiškas tam, kuris yra emociniame centre, tačiau aukštesniame lygyje. Jis užtikrina savarankiškumą, dosnumą ir rūpestingumą, dvasiniame plane – rūpinimąsi mokiniais, kolegomis ir pan. Ardosi nuo įpročio kenkti kitiems.
   Po to oranžiniame sluoksnyje (160 tūkst.) randasi tuščias indas dovanoms nuo dvasinių globėjų. Viskas kas teigiamą, ten nelieka be dėmesio. Už parodytą kantrybę, rūpestingumą, gerai atliktą darbą, kilnumą – už viską, kas neša šviesą į pasaulį, kas yra mūsų Dangiško Tėvo valios pasireiškimas, – už viską gauname mažus ar didelius džiaugsmus čia, žemėje, jei, žinoma, neįsimaišo blogio jėgos ir nepažeidžia, kaip visada, teisingumo. Tai gali būti ir gražaus, seniai norimo daikto pirkimas ir dovana nuo kažko tai, ir netikėtas darbo pasiūlymas, apie kurį jūs galėjote tik svajoti ir t. t. Tokie dalykai niekada nevyksta atsitiktinai. Ir priešingai, šelmiškos šėtoniškos loterijų dovanos nei iš šio, nei iš to, kaip taisyklė, prasmenga į tuštumą, neatnešdamos jokio giluminio džiaugsmo sielai. Jeigu kam nors pereiname kelią, atimame pelnytą dovaną, tai suardome savo indą, – prarandame galimybę gauti dovanas.
   Ketvirtame mėlyname sluoksnyje (170 tūkst.) stovi indas, skirtas mėlynam skysčiui. Jis prisipildo kanoninių maldų skaitymo metu. Kai tik pradedame skaityti – liejasi srautas, baigiame – nustoja. Šis mėlynas planas užtikrina orientacijos gyvenime tikslumą, teisingo kelio pasirinkimą, logikos darbą. Indo dydis tiesiogiai priklauso nuo požiūrio į maldas: jei skaitome džiaugsmingai, suprasdami jų svarbą ir būtinumą, su įkvėpimu – indas auga; jei kaip naštą, dėl reikalo – nesikeičia. Kai visai neskaitome – mažėja. Šis indas stipriai ardosi dėl pasityčiojimų ir kito tikėjimo išniekinimo.
   Sekančiame lygyje (170-180 tūkst.) praeina pagrindinis religinis kanalas. Čia stovi šventos knygos, jei žmogus jas skaito: Biblija ir Koranas, Senasis Testamentas. Jei neskaito – nestovi, ir srautas per jas neina. Šių knygų skaitymas duoda naują impulsą gyvenimui, papildomas jėgas, padidina tvirtumo atsargą. Su kiekvienu skaitymu tarytum dar vienu laipteliu priartėjame prie Dievo, matome gyvenimą iš aukštesnių, išmintingesnių pozicijų. Šis planas pažeidžiamas dėl pavydo kolegoms pamaldų metu, kas dažnai sutinkama musulmonų tarpe, kur Korano skaitymas yra prestižinis ir pelningas darbas.
   Paskutiniame mėlyname sluoksnyje (190 tūkst.) randasi religinio srauto ženklas: kryžius, arba pusmėnulis su žvaigžde, arba šešiakampė žvaigždė. Tai valomasis ir apsauginis srautas. Čia ypač pavojinga nesantaika su kitomis religijomis, pasisakymai prieš Šventąją Dvasią. Apie tai perspėdavo Jėzus Kristus: "Jei kas tartų žodį prieš žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šiame gyvenime, nei būsimame" (Mt. 12, 32). Žemėje žmonės gali iškreipti ir pakeisti religinį mokymą, pasitraukti nuo jo, tačiau pasmerkti religiją, pranašus, vadovaujančius šiems srautams, tikintiems žmonėms neatleistina ir negarbinga. Tik niekšingi ir neištikimi siekia įrodyti savo tikėjimo teisingumą kitų smerkimo sąskaita. Giliai tikintieji neieškos krislo brolio akyje, duok mums, Dieve, su savo rąstu susitvarkyti.
   Beje, kantrybė čia labai didelė. Kada vienas pravoslavų dvasininkas žmonių akivaizdoje priskyrė islamą pagonybei kartu su mistiniais rytietiškais mokymais, mums prireikė atkreipti jo dėmesį į principinį Korano skirtumą, kuriame tiesiogiai nurodytas Įsakymų ir Evangelijos patvirtinimas, pabrėžiamas ypatingas Jėzaus Kristaus vaidmuo, kad tai ne pats Allachas (Dievas-Tėvas krikščionybėje) ir ne lygus Allachui, o vienas iš Allacho pasiuntinių) apie ką, beje, kalba ir pats Jėzus Kristus: "Tepažįsta Tave, vienintelį tikrą Dievą, ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų" (Jn. 17, 3). Kada po šio paaiškinimo dvasininkas vėl pakartojo, kad islamas neigia Dievišką Kristaus prigimtį ir todėl musulmonai – "pagonys" – atleisk, Viešpatie, už šio Dievo keiksnojimo panaudojimą – nukrito kryžius nuo šio žmogaus, laikančio save uoliu pravoslavų tikėjimo švaros sergėtoju. Deja, tokių sergėtojų nemažai abiejose pusėse. Tegul jie neklysta dėl savo nuomonės: visi, kas sėja nesantaiką tarp religijų ir tautų, tarnauja tam, kas ją atnešė į pasaulį – šėtonui.image
   Žaliame sluoksnyje (200 tūkst.) matomas šviečiantis rutulys (10 pav.), kurio spalva priklauso nuo pagrindinio auros sluoksnio. Tai mūsų tiesioginis ryšys su dvasiniais globėjais, išėjimais į švariuosius pasaulius – kaip langelis, per kurį galima pažvelgti žemyn, į visus kitus sielos planus. Ypatingai jo švara reiškiasi psichinėje sveikatoje. Jei jis tvarkoje – mūsų galvos lieka šviesios, o jei ne – žmogus praranda realybės jausmą, mąstymo aiškumą. Šis langas užsiveria nuo tiesioginės agresijos, nukreiptos prieš asmenybę, – muštynės, barniai, pykčiai, įžeidimai. Tai rimta nuodėmė, ir reikalinga ne mažiau rimta atgaila, kad atstatyti šį planą. Gyvenimiškas problemas spręsti reikia taikiai, gerbiant kito teisę į savo nuomonę.
   Viršutiniame geltoname sluoksnyje (210 tūkst.) randasi auksinis medis, kuris, kaip ir žydras, susijęs su kvėpavimu. Čia svarbi pati medžio forma. Jis taip pat užtikrina protinę veiklą, aprūpina sąmonę būtinu išminties aukso srautu. Genda, jei žmogus nustoja gyventi savo protu, nenori savarankiškai galvoti ir spręsti savo problemas.
   Po to eina dar du planai, susiję su tikėjimu. Violetiniame sluoksnyje randasi spyna – vaizdas, kuris yra ir sielos veiklos vaizdų eilėje. Tik čia jis apsprendžia kitką: ar praeina sielos maldos, ar pakankamai ji švari, kad prašyti, ar nepavojinga jos klausytis? Jei sieloje per daug purvo, jis kartu su maldomis patekęs į švariuosius pasaulius, taps atakos į šventuosius ir pranašus kanalu. Todėl, jei užterštumas neviršija 50%, – sielos klauso, jei didesnis – reikia pradžioje apsivalyti. Čia galimi du variantai. Laikinai galima apsivalyti nusilenkimais – ant kelių, persižegnojus, liečiant kakta ir į kumščius sugniaužtomis rankomis kilimėlį ar grindis. Su kiekvienu nusilenkimu tam tikras purvo kiekis nukrinta nuo sielos, ir po 50-100 nusilenkimų ji išsivalo tiek, kad su ja jau galima pradėti bendrauti – aukščiausias išsivalymo būdas – atgaila, pasninkas ir komunija. Svarbiausia – atsilaikyti nuo nuodėmės. Kai kurie žmonės, ypač apdovanoti stipria juoda magija, mano, kad atmelsti galima ką tik nori, pakanka tik uoliau pasimelsti. Taip, vienas mūsų kolega nusprendė skubiai "atmelsti" savo juodąją magiją. Tris kartus nuvyko į vienuolyną, namuose meldėsi nuo ryto iki vakaro, po 2 mėnesių atvyko ir pareiškė, kad jau absoliučiai švarus. Jūs žinote, juodoji magija pas jį nesumažėjo nei puse procento, kadangi jis norėjo nuo jos atsikratyti josios metodais – spaudimu ir veržlumu. Tačiau nuo Dievo valios šturmu nieko nepasieksi. Reikalinga, priešingai, atsisakyti paties noro ko tai reikalauti. Nuo nuodėmės galima išsivaduoti tik nustojus nusidėti, o ne jos užtepliojimu iš viršaus kuo tai teigiamu.
   Dėl savo kaltės, tačiau jau iš kitos pusės, galima uždaryti šią spyną ateistinės ir okultinės literatūros skaitymu. Agni Joga, pavyzdžiui, uždaro ją keliais šimtais juodos magijos struktūrų, magijos vadovėliai – dešimtimis, ir be atgailos, be specialaus prašymo dėl išvalymo ją po to ne taip lengva atidaryti, net jei siela pakankamai švari. Už Dievo taip pat ir kitų religijų pranašų keiksnojimą, šis kanalas užsidaro ilgam.
   Žydrame sluoksnyje (230 tūkst.) išsidėstęs – kaip atsakas į maldas – Dieviškas dušas: sietelis, per kurį per maldą eina žydras srautas. Apie žydrą jau kalbėjome. Šis džiaugsmo šaltinis nustoja dirbti (net jei maldas ir priima), kada žmogus prašo tik dėl savęs, nejaučia atsakomybės dėl aplinkinių ir nesimeldžia už juos. image
   Sidabre (230-240 tūkst.) siela gauna obuolį (9 pav.). Tai ne paprastas obuolys, jame įdėta kažkokia idėja: mokslinė, meninė ir t. t. Jei siela dalijasi šiomis žiniomis su kitais, tai obuolys auga. Kiekvienas naujas išminties obuolys dosnios, gausiai dalinančios sielos didesnis, nei prieš tai buvęs. Jei siela neneša jų į pasaulį, o pradeda kaupti ar pelningai pardavinėti, – obuoliai nustoja ateiti. Deja, daug žmonių nesupranta, kad "palaimingiau duoti negu imti" (Apd. 20, 35).
   Baltame sluoksnyje – varpelis su Dievo Motinos atvaizdu. Jis duoda labai stiprią apsaugą ir galimybę bendrauti su nematomu pasauliu. Tačiau, jei žmogus pradeda įsiklausyti kipšų ar ateivių, tai varpelis ardosi.
   Krištoliniame sluoksnyje (260 tūkst.) randasi ikona, sujungta su bendru sąmonės planu. Jei žmogus ieško apsaugos ne nuo Dievo, šis vaizdas gali suirti.
   Išskyrus bendrus vaizdus pas kiekvieną pranašą yra dar papildomi. Iš Jėzaus Kristaus žmonės gauna aukščiausią sidabro planą – įsijungimo į Dieviškus pasaulius kanalą sukurto pasaulio viršuje – 280 tūkst. dažnyje.
   110-120 tūkst. dažnyje Jis stato savo ištikimiems pasekėjams veidrodį su savo veidu. Tai ir apsauga, ir galimybė patikrinti Jo siekimą, savo dvasinį amžių. Jei siela eina teisingu keliu – veidrodis auga. Krištoliniame sluoksnyje (93-95 tūkst.) Jis duoda papildomą krištolinio kiaušinio tipo apsaugą. Ir, pagaliau, oranžiniame pas Jį sidabrinis kaspinas su žiedais, kuriuos Jis uždeda ant sielos pagal jos arba jos artimųjų prašymą. Tai širdies žiedų tipo vaizdas, ypatingo rūpesčio ir globos vaizdas. Žiedai padeda atsilaikyti nuo pagundų ir atsistoti, jei parkritai.
   Panašų planą turi ir pranašas Muchammadas (telaimina jį Allachas ir tesiunčia jam taiką). Kadangi jo sielos mažiau brandžios, yra vaizdas, kur visi prie jo pririšti, ir jis tik tuo ir užsiima, kad tai vieną, tai kitą ištraukinėja iš duobių ir balų.
   Dvasinio augimo nustatymo problema islame sprendžiama kitaip, nei krikščionybėje. 150-160 tūkst. dažnyje pranašas stovi ant aukštumos, ir visi pas jį bėga ir matuojasi iki kiek paaugo. Turi jis ir papildomą vamzdį aukštutiniame geltoname plane (200 tūkst.). Savo kanalus turi 210 tūkst. dažnyje ir Dievo Motina. Kažkas panašaus yra ir pas kitus pranašus. Tačiau iš praeitų gyvenimų kaip palikimas jie nepersiduoda, o atsiranda įėjus į jų srautą šiame gyvenime.


Toliau – 7. Sąmonė.

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org