10. Valios centras

   Širdyje subrendęs bendras proto ir jausmų sprendimas, patenka į realizacijos centrą, esantį saulės rezginyje. Mes kol kas su šiuo sielos organu giliai nedirbome, todėl žinome tik bendrus jo sandaros kontūrus. Kiekvieno plano funkcionavimas ir vaidmuo išaiškėja tik pažeidimų, susijusių su jais, šalinimo procese. Tiesiogiai su šio centro pažeidimais būna susiję skrandžio susirgimai. Tačiau giluminiai valios centro pažeidimai, net jo išsigimimai, kyla nuo klaidingų idėjinių sielos įsivaizdavimų ir todėl taip pat randasi širdyje arba žmogaus jausmuose. Realizacijos centras – tai sielos gyvenimiškos veiklos baigiamoji grandis, ir jame atsispindi kitų jos pusių sveikata. Šis centras tiesiog užsiteršia ir nustoja veikti, jei žmogus gyvena nuodėmingai.
   Šėtoniškoms sieloms, juodiems magams, jogams, žmonėms, užsiimantiems rytietiškais kovų menais, pradeda formuotis kitas – valdžios centras, apsprendžiantis mokėjimą užgniaužti kitų valią ir primesti jiems tai, su kuo jie patys, be prievartos, niekada nesutiktų. Tai taškas dan-tian, esantis truputį žemiau pilvo centro. Besiformuojant šėtoniškam valdžios centrui, valios centras suyra ir, galiausiai, likviduojasi. Po to žmogus praranda sugebėjimą savo valios išreiškimui, tampa robotizuotu šėtono valios vykdytoju. Daugelis žmonių net nesuvokia, kad tapo aklu ginklu, žaislu pasaulinio blogio rankose. Jie mano, kad tai jie patys kažko neapkenčia, susierzina, pyksta, rėkia, mušasi, šaudosi ir t. t. Praktiškai tai tiesiog marionetės, kurias sukinėja, kaip nori jų šeimininkas – šėtonas. Visą tai gerai atskleista žinomoje pasakoje apie Buratiną ir auksinį raktelį: būtent išminties auksas yra tas raktas, atidarantis duris į tikrą gyvenimą ("jus pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvais" – Jn. 8, 32). Tačiau tam, kad tapti gyvu veikiančiu asmeniu, o ne medine lėle, žmogus turi praeiti ilgą kelią: išmokti užjausti kito skausmą, išvengti pagundų, įsisavinti meilės įstatymo pagrindus, įgauti kovos su blogiu įgūdžius ir t. t., kad įvairios rūšies karabasai-barabasai nustotų manipuliuoti mūsų sielomis.
   Žemutiniame plane valios centras susijęs su viena iš gyvatėlės – kūno šeimininkės pusių. Per ją vyksta ryšys su sąmone ir siela fizinės veiklos lygyje.
   Po to trijuose mėlynuose sluoksniuose randasi apvalių servetėlių struktūra, tik pirmame mėlyname servetėlė paprasta, antrame – joje išsiuvinėta gėlelė, o trečiame – servetėlė padalinta į visų spalvų sektorius. Gėlelė atsako už harmoniją, įvairiaspalvė servetėlė – už įvairių veiklos savybių suderinimą.
   Žaliame sluoksnyje (50-60 tūkst.) matoma gėlė. Tai poelgių ir veiksmų grožio ir kilnumo atspindys.
   Sekantis planas žydrame sluoksnyje – pagrindinis emocinei-psichologinei veiklai. Jis atrodo kaip taurė (gražus indas su aukšta kojele) su įvairių spalvų skysčiu, kurio spalvos apsprendžia sielos veiklos pobūdžio ypatumus. Bet svarbi skysčio būsena. Normoje taurė turi būti pilna, o skysčio paviršius – ramus. Tai užtikrina subalansuotumą ir pastovumą veikloje. Jei skysčio mažai – žmogui greitai viskas nusibosta, nepakanka atkaklumo tikslo pasiekimui. Jei skystis neramus: joje kažkokios bangos, viduje kažkas randasi ir pan. – veiksmuose pasireiškia lakstymas ir nervingumas, nepasitikėjimas savo jėgomis.
   Baltame sluoksnyje (110 tūkst.) valios centre yra svarstyklės. Jos užtikrina veiksmų ir poelgių apsvarstymą ir apgalvojimą, mokėjimą išlaikyti įtakos į aplinkinius saiką ir mokėjimą suderinti savo valią su kitų žmonių valia ir norais.
   Po to, penktame mėlyname sluoksnyje, pagrindinio religinio kanalo apsaugoje, randasi vedantysis valios planas – geltonas fontanas. Jis aprūpina kitus planus būtina jėgų atsarga sumanytų veiksmų įvykdymui.
   Aukščiau yra planai, užtikrinantieji protinę veiklą ir atsakantieji už jos išmintį. Žaliame sluoksnyje (190 tūkst.) – lempa panaši į tą, kuri širdyje. Ji tarytum apšviečia sielos veiklos lauką, užtikrina galimybę veikti apgalvotai, duoti ataskaitą savo veiksmams ir numatyti jų pasekmes.
   Geltoname sluoksnyje stovi indas su baltu skysčiu. Tai veiklos švara ir teisingumas.
   Ir, pagaliau, violetiniame (210-220 tūkst.) aukščiausias planas – žvakė: mokėjimas šviesti darbais, nešti šviesą į pasaulį.


Toliau – 11. Kūnas. Vidiniai organai.

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org