5. Trumpai apie šeimą ir vedybas

Ach tu, Dieve mano! – su nuoskauda pasakė Oblomovas.
– Juk yra gi tokie asilai, kurie ženijasi!

I. Gončiarovas. Oblomovas. I d.


   Tarp galingos programų sistemos, per kurią mums buvo primestas šis lytinis gyvenimas, tos šėtoniškos "aistros" vietoj meilės, dideliam mūsų nustebimui, pasirodė sudėliota ir mūsų žemiškų vedybų programa – su santuokų rūmais, vestuviniais žiedais, vedybų liudijimu ir t. t. Iki šiol mes gyvenome nusistovėjusiais supratimais, į šį reiškinį žiūrėjome pagarbiai, bet čia akivaizdžiai pamatėme, kad visas šis institutas pilnai nuo šėtono. Pasirodo, nuo Dievo duoti visai kiti įstatymai mylinčių atžvilgiu. Šiose programose sekantis puslapis buvo – vaiko gimimas, užprogramuotas šėtoniškos vampyrinės sistemos palaikymui. Ir tada mums labiau suprantamesni pasidarė žodžiai "nuodėmėje gimęs" – pats vaiko fizinio gimimo faktas pilnai nuo šėtono, švariuose pasauliuose nėra nieko panašaus, ten sielų gimimo procesas vyksta visiškai kitaip. Daugeliui čia gali kilti klausimas: o kaip giminės pratęsimas? Juk žmonija išmirs, jei negims vaikai. Mums taip pat buvo iškilęs šis klausimas. "Ir ačiū, Dievui, jei išmirs, – atsakė pranašas Elijas, pagrindinis konsultantas nuodėmių klausimais, – tada ir visos kitos nuodėmės baigsis, pasibaigs šio nuodėmingo pasaulio egzistavimas, kurį šėtonui pavyksta palaikyti tik per vaikų gimimą, tada seniai jau Adomas būtų išgelbėtas".
   O patys vedybų atributai – liudijimas, žiedas ir t. t. – yra materialūs nešėjai, įjungiantieji žmones į įvairius "vedybų" programos lygius. Kokia galinga bebūtų programa, pati savaime ji neveikia, kiekvieną žmogų prie jos reikia prijungti atskirai. Vedybų įforminimo procesas kaip tik ir yra realus įjungimas į programą, po to prasideda jos griaunamasis poveikis į sudariusius šį šėtonišką kontraktą.
   Kodėl griaunantį? – vėl gali kas nors nustebti. Tačiau mes, kada tai atradome jau nenustebome, todėl, kad iki to laiko gerai žinojome šėtoniškos sistemos esmę. Priešingai, nustebtume, jei rastume, kad šėtonas rūpinasi santuokos tvirtumu. Vedybos šėtonui – tai būdas prijungti į savo seksualinius santykius, į savo vampyrizmo sistemą tas teigiamas sielas, kurios nesusigundo jų "laisva meile", t. y. tiesiog ištvirkavimu. Be to, šėtonas, su retomis išimtimis, pats parenka poras tokiu būdu, kad vienas iš sutuoktinių būtų teigiamas, kitas – neigiamas. Jei abu neigiami, jie mažai ką gali išgauti vienas iš kito. Neigiamos poros sudaro tik 3% visų santuokų, tai ypatingos sąjungos, stambūs strateginiai taškai, veikiantieji ištisų regionų ir netgi visos žemės mastu. O įprasta šėtoniška santuoka turi tikslą kaip galima daugiau ištraukti gyvybinių jėgų iš teigiamos sielos, o esant reikalui suardyti ar net sunaikinti ryškią teigiamą sielą, kaip, pavyzdžiui, nutiko Nikolajui Rubcovui, kurį užmušė pykčio metu moteris, tarytum besiruošianti tapti jo žmona. Jis, priešingai nei Jeseninas, nesižavėjo trumpais romanais, todėl jį pavyko sunaikinti kitu metodu. Reikalas tame, kad atstumui didėjant vampyrizmo ir juodosios magijos jėgos ženkliai silpnėja. Sutuoktinių buvimas glaudžiame kontakte, ypač naktį, kada juodų jėgų galimybės stipriai išauga, – tai idealios sąlygos ir ardymui, ir gyvybinių jėgų ištraukimui iš teigiamos sielos. Beje, apie tai pakankamai rašėme knygoje "Už regimumo ribos", dalyje apie meilę. Čia norisi apsistoti prie kitų vedybų problemos pusių.
   Visos vedybų įforminimo procedūros įvairūs momentai įjungia skirtingus šios programos blokus. Taip, pagal vedybų liudijimą, ženkliai mažėja ištikimybės jausmas pas sutuoktinius atsiskyrimo atveju. Pagal žiedą eina įsijungimas į buitinius kivirčus, auga įžeidumas. Pats žodis "brak" – pilnai šėtoniškas, už jo iškyla galingi vaizdai, veikiantieji į sudariusius jį žmones. Didesnė šių vaizdų dalis – nepadori, iš padoresnių – kibiras su nuodingu skysčiu, kuris palaipsniui nuodija santykius; yra muštynių vaizdas, kuris verčia sutuoktinius kelti rankas vienas prieš kitą; yra vaizdas – abipusiai aštri ietis, įsmeigta į abiejų gerkles, ji pradeda veikti priartėjus vienam prie kito ir palaipsniui iššaukia abipusį susierzinimą ir atstūmimą ir t. t., ir pan. – tokių vaizdų šimtai. Natūraliu logišku programos "brak" užbaigimu yra skyrybos.
   Kodėl? Pirma, todėl, kad teigiamų sielų žemėje maždaug du kartus mažiau, nei teigiamų. Jei nesiskirti, visiems neužteks. Antra, kiekviena neigiama siela pagrobia svetimas jėgas skirtingai, todėl partnerio pakeitimas santuokoje atnaujina ir sustiprina vampyrizmą. Jei sutuoktiniai nesiskiria ir nepaleistuvauja, tai po 2-3 metų gyvybinių jėgų patekimas šėtonui nuo šios santuokos susilpnėja, šis vampyras suvalgė viską, ką galėjo, dabar reikalingas kitas, kad baigti valgyti tai, kas liko. Bendrai, pagal šėtono programą vienam likimui planuojamos 7-8 santuokos ar romanai. Jei santuoka išlieka, tada planuojamas kitas vampyrizmo kanalas – iki 9 vaikų, tarp kurių kiekvienam teigiamam turi būti 2-3 neigiami. Šėtonas čia pakenčia teigiamas sielas tiktai tam, kad per jas išgauti gyvybines jėgas ir visą mūsų gyvenimą sudėlioja tokiu būdu, kad tai daryti būtų kaip galima efektyviau.
   Visiškai kitką teigiamai sielai planuoja Dievas. Jis nepalieka mūsų be pagalbos šiame nešvariame pasaulyje. Sielą, gimusią nuodėmėje, Jis pradeda maitinti savo srautais, kurie realiai gyvenime eina per meno reiškinius, pasakas, tėvų meilę, per aukštų dorovinių sampratų pažadinimą. Visa tai pašaukta ugdyti žmoguje švaros ir šviesos siekimą. Tada per religiją Dievas mums tiesiogiai ištiesia ranką, kad mes galėtume išlįsti iš purvo, atsimelsti – tai yra išsivalyti nuo jo ir įsijungti savo aukščiausiais planais į gyvenimą švariuose pasauliuose – ten, kur vyksta tikras gyvenimas, o ne šėtoniška žiauri jo parodija.
   Todėl Dievo planuose šeimyninio gyvenimo klausimas vaidina anaiptol ne pagrindinį vaidmenį, jis pavaldus bendrai sielos dvasinio vystymosi ir išvalymo užduočiai. Šeimyninis gyvenimas rekomenduotinas tik 40% žmonių. Iš jų tik 10% turi vaikų gimimo tikslą; 15% – nebrandžiom sielom – 4-7-ame gyvenimuose: palaikymui teisingame kelyje joms pageidautina sąjunga su tvirtesne 8-ojo ir 9-ojo gyvenimų siela; ir 15% – brandžiom sieloms, užsiėmusioms rimta ir atsakinga veikla, – dvasinės pagalbos ir palaikymo praktiniame gyvenime tikslu. Netgi tose šeimose, kurios sukuriamos vaikų gimimui, tik retais atvejais planuojami du, daugiausia – trys (daugiau apskritai nebūna), o kaip taisyklė, – vienas vaikas.
   Jaunoms sieloms iki 4-ojo gyvenimo šeimyniniai santykiai apskritai neleistini, jos savo esme yra vaikai, ir visą gyvenimą turi būti tėvų ar brolių ir seserų globoje. 11-ajam ir 12-ajam gyvenimams retai būna reikalingas šeimyninis gyvenimas – tik didelio masto veiklos atvejais, kaip dvasinė pagalba, ir apie jokius vaikus negali būti nei kalbos.
   Pagal šėtoniškus įsivaizdavimus, santuoka turi suktis apie seksualinius santykius. Ji leidžia šėtonui tarytum teisėtai prievartauti teigiamas sielas, įpareigoja jas įsijungti į seksualinį gyvenimą, nežiūrint į tai, kad tai joms nemalonu. Dievas seksualinius santykius leidžia tik vaikų gimimo tikslu ir kartais jaunoms sieloms 4-6-ame gyvenimuose, kurioms sunku atsilaikyti seksualinėms programoms. Tačiau nereikia jais žavėtis, o svarbiausia – ieškoti tame malonumų. Tai priverstinis ir nelabai malonus būtinumas, ir ne daugiau. Apskritai, mes čia ne atrandame kažką naujo. Daugelis teigiamų tautų turėjo celibato tradicijas, tai yra lytiniai santykiai tiktai vaikų gimimui, tačiau šiandien, seksualinės propagandos siautėjimo dienomis, apie tai stengiamasi neprisiminti.
   Šėtono požiūriu, seksualinis gyvenimas sutvirtina vedybinę sąjungą, daro ją tvirtesne ir harmoningesne. Tačiau tai tik šėtoniškoms sieloms, kurioms visas gyvenimas sukasi aplink tą skylę į nebūtį. Teigiamiems žmonėms kūniški santykiai griauna sąjungos harmoniją. Tikroji meilė – tai vien tik dvasinis reiškinys. Jei abu nuoširdžiai ir tyrai myli vienas kitą, tai jie įsijungia į pasaulio kūrimo procesą. Meilė iš tiesų galingiausia kūrybinė jėga, tačiau tik dvasine prasme. Jei žmonės apsijungia todėl, kad mato vienas kito geriausias savybes ir nori jas palaikyti, padėti joms realizuotis, apginti ir išsaugoti nuo neigiamų poveikių, tai tokia sąjunga įgauna ypatingą tvirtumą ir apsaugą. Tai pasiekiama būtent kūrybinių meilės galimybių dėka. Pavyzdžiui, mes matome, kaip nuo vienų porų meilės gimsta dvasinės gydomosios struktūros, ir jos pačios, ir tie, kurie pakliūna į jų atmosferą, pradeda sveikti. Nuo kitų porų meilės gimsta ir auga sielos šventykla. Ji palaiko porų švaros ir šviesos siekimą, padeda sukurti dorovinės švaros atmosferą. Tokias šeimas mažiau slegia kasdienybė ir skuba, jos pasikelia virš pasaulietiško, turi mažiau psichologinių problemų. Nuo kai kurių porų meilės gimsta ištisi pasauliai. Pasaulio sandarai tai yra pagalba pasaulio kūrimui, kuri vyksta pastoviai, o šiai sąjungai duodama aukščiausia apsauga ir užtikrinamas aprūpinimas viskuo būtiniausiu.
   Tačiau tai tik tyros dvasinės meilės atveju. Pakanka tik pirštu prisiliesti, nekalbant jau apie apsikabinimus ir bučinius, kaip prasideda visai kitas gimimas: nuo seksualinių glamonių pasaulyje gimsta driežai, vėžliai, varlės ir kita nešvarybė, kuri pradeda gyventi po sutuoktinių lova, laikas nuo laiko atakuodama juos ir reikalaudama naujų prisilietimų – kadangi tik tuo jos ir maitinasi. Tiesa, ir tie vampyriniai padarai gyvena ne dėl savęs. Kaip visada pas šėtoną, jie privalo dalintis su šeimininku: sau – 30%, jam – 70%. Mylinčiųjų sąjunga gali būti tvirta tik dvasiniu pagrindu: tik dvasinė individualybė yra nepakartojama ir nepakeičiama. Tik lovai galima rasti kiek nori, čia visi keičiami ir kaitaliojami tarpusavyje.
   Mes norėjome pateikti gyvus ryškius švarių sąjungų pavyzdžius, peržiūrėdami žinomas poras, tačiau pasirodė sudėtinga: beveik visos jos išardytos šėtono, jei vyras 90 iš viršaus, tai žmona 90 iš apačios, ir atvirkščiai. Nebent tik M. S. ir R. M. Gorbačiovų yra dviejų teigiamų sielų sąjunga, akivaizdu, kad ji sukurta dvasiniu pagrindu. Ir žinome, deja, nemažai atvejų, kada panašias sąjungas pavyko suardyti, kada į nusistovėjusius santykius įlįsdavo kokia nors pasileidusi mergina ir nuvesdavo vyrą, pasiekusį šlovės ir aukštos padėties. Tačiau tas, kuris iškeičia dvasinę pagalbą gyvenime į lovos reikmenų lygį, kuris neįvertina milžiniško teigiamo žmogaus, teikiančio dvasinį palaikymą šiame neįsivaizduojamai sunkiame gyvenime, vaidmens – tas praranda viską: ir santuoką, ir sielos harmoniją, ir visus savo pasiekimus gyvenime. Mes tai kartojame ir dar kartosime, kol žmonės neišmoks suprasti, kaip pavojinga yra iškeisti dvasines vertybes į žemas šėtoniškas "grožybes" ir "malonumus". Duok, Dieve, mums jėgų išvengti kūniškų pagundų ir gundymų ir garbingai išlikti švaroje ir doroje!
   Kas liečia dvasinės sąjungos registraciją, tai įmanoma tik religijos pagalba. Visa pasaulietiška vedybų sistema remiasi požiūriu į kitą žmogų, kaip į daiktą, kuriuo kiekvienas iš sutuoktinių gauna teisę naudotis, ji atima iš šios sąjungos tikrą dvasinę laisvę. Jungtuvių apeigos šiuolaikinėje krikščionybėje taip pat, deja, per amžius spėjo pritraukti į save daug šėtoniškų struktūrų – iki apsimainymo žiedais, apie kurių vaidmenį mes jau kalbėjome. Principe, turėtų būti vien tik dvasininko malda su prašymu palaiminti ir paimti į apsaugą žmonių, panorėjusių tapti viens kitam atrama, santykius. Islame visa tai šiandien arčiau to, kas turėtų būti. Be to, sąjungos registracija Dievo akivaizdoje turi vykti ne iš karto. Reikia ne mažiau tris metus tikrinti savo santykius ir pageidautina gyvenant kartu, žinoma, be kūniškų kontaktų. Jei per tą laiką žmonės nesugebėjo akivaizdžiai padėti vienas kitam, atsirado kažkokia trintis ar nesutarimai, tai reikia skirtis, tokia sąjunga naudos niekam neatneš. Iš principo, Dievas leidžia iki 5-6 panašių sąjungų patikrinimui. Ir jei iš tikrųjų būna visiškas tarpusavio supratimas ir harmonija, jei žmonės jaučia vis augantį džiaugsmą nuo vienas kito – tada yra prasmė oficialiai registruoti savo sąjungą Dievo akivaizdoje, prašyti Jo palaikymo ir apsaugos tokiems trapiems šiame pasaulyje meilės santykiams.


Toliau – 6. Kas atsitinka, pasirinkus neteisingą kelią.

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org