11. Neįsileiskit abejonės ir baimės

Skirsnis sutrumpintas


   Jėzus nusiuntė mokinius į kitą ežero krantą, o pats liko paleisti žmones…
   Mokiniai valtyje tuo metu nuplaukė toli nuo kranto. Valtį plakė bangos, kadangi pūtė priešinis vėjas. Prieš aušrą Jėzus nuėjo pas mokinius tiesiai per vandenį. Kada jie pamatė, kad kažkas eina per ežerą, tai baisiai išsigando.
   "Tai vaiduoklis!" – sušuko jie iš baimės. Jėzus jiems pasakė: "Nusiraminkite, tai Aš. Nereikia bijoti".
   Atsakydamas Petras pasakė: "Viešpatie, jei tai Tu, tai pasakyk, kad aš irgi galėčiau ateiti pas Tave per vandenį".
   "Eik", – pasakė Jėzus. Petras išlipo iš valties ir ėjo per vandenį pas Jį. Tuo metu stipriai pakilo vėjas, Petras išsigando – ir tuoj pat ėmė skęsti. Ir sušuko: "Viešpatie, išgelbėk mane!" Jėzus ištiesė ranką ir sugavo jį: "Mažai tikintis, – pasakė Jis, – ko gi tu suabejojai?" Mt. 14, 22-31.


   Yra reiškinių, tiesiogiai priešingų kreipimuisi į Dievą, – tai nepasitikėjimas, abejonės ir pats pavojingiausias – baimė. Baimė – visiškai neigiamas reiškinys, staigiai ir visiškai nutraukiantis ryšį su Dievu, todėl apie jokią baimę teigiama prasme negali būti ir kalbos. ...

Toliau – 12. Tikėjimas gėriu ir dvasios žvalumas.

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org