12. Tikėjimas gėriu ir dvasios žvalumas

Skirsnis sutrumpintas


   Visose sudėtingiausiose ir pavojingiausiose situacijose reikia tikėti sėkminga įvykių pabaiga, melst Dievo pagalbos ir žinoti, kad jei nesuabejosime jo jėga, tai Jis galės viską. "Iš tiesų sakau jums: jei tikėsite ir neabejosite… tai net kalnui galėsite pasakyti: "Pasinerk į jūrą, – ir bus taip" (Mt. 21, 21). Tai mūsų pačių abejonės suardo, ir mūsų baimė nutraukia ryšį su Dievu, ir Jis jau nebegali mums padėti – juk pagalba eina mūsų kanalais. Jei pajėgsime pasiekti tokį tvirtą tikėjimą, tai iš tiesų galėsime kurti stebuklus. Toks žmogaus kelias pas Dievą – nuo pirmo nedrąsaus pasitikėjimo, per ištikimą Jo įsakymų vykdymą, Jo keliu – į pilną ir nepriekaištingą tikėjimą Jo visagalybe.
   Tegul tai trumpiausias knygos skyrius, bet šių bruožų svarba verčia apie juos kalbėti ypatingai.
   Yra iš viso trys Dieviškos būsenos, kurios mums šiame pasaulyje prieinamos, ...

Toliau – 13. Dvasinės sveikatos požymiai.

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org