6. Jėzus Kristus

Skirsnis sutrumpintas


   Kaip mes jau minėjome, visų nukentėjusių nuo nuodėmės-nuopuolio sielų globalinis išgelbėjimas dabar buvo įmanomas tik per Kristų dėl to, kad tik Jis ir pats Aukščiausias – Allachas, turi pasaulio sandaroje vientisą struktūrą, visą gyvenimo pasireiškimų pilnatvę. Kad visapusiškai užsikabinti už puolusio pasaulio ir praeiti per jį visuose lygiuose, reikalinga būtent vientisa struktūra. Kiekvienas pranašas atsako už savo gyvenimo sritį, užsiima visų pirma savo funkcijomis, o atsakomybę už visumą neša tik Kristus ir Allachas.
   Tegul skaitytojo nestebina toks ...

Toliau – 7. Ko buvo laukiama ir kas įvyko.

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org