9. Išgelbėjimas ir teismas

Skirsnis sutrumpintas


   Ir taip, milžiniškomis Dangiškų jėgų pastangomis, bendru trijų religinių srautų darbu žemėje normalus Išgelbėtojo kūno judėjimas tęsėsi. Kartu su žeme, jai artinantis prie puolusio pasaulio žemiausios dalies, nusileisdavo ir Kristaus pėda. Tas pats Dievo Avinėlis, kuris surinkdavo pamestas, paklydusias nuo būrio, bet dar gyvas aveles – sielas, dar išsaugojusias Dievo siekimą ir nepraradusias paskutinių dorovinių orientyrų, kuriuos ir pašauktas saugoti šis sielos planas. Ir Jis džiaugėsi kiekviena ištraukta iš duobės, grąžinta į švarą ir šviesą siela:

   "Kaip jums atrodo, jei kažkas turėtų šimtą avių, ir viena iš jų paklystų, tai ar jis nepaliktų devyniasdešimt devynias kalnuose ir neitų ieškoti paklydusios? Ir jei pavyktų ją rasti, tai iš tiesų sakau jums, jis džiaugtųsi dėl jos daugiau, nei dėl devyniasdešimt devynių nepaklydusių" (Mt. 18, 12-13).
   "Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad aš vartai avims… kas įeis per mane, tas išsigelbės. Aš avių ganytojas, geras ganytojas, kuris pasiruošęs savo gyvenimą atiduoti už avis – ne kaip tas samdinys, kuriam avys svetimos, kuris pabėga vos pamatęs vilką…
   Jis pabėga, nes jam nerūpi avys, o Aš geras ganytojas ir pažįstu savąsias, ir Mano avys pažįsta Mane. Kaip Tėvas pažįsta Mane, taip ir Aš pažįstu Tėvą ir Savo gyvybę atiduodu už avis.
   Turiu Aš ir kitas avis, ne iš šio kiemo. Aš turiu ir jas atvesti, ir jos išgirs Mano balsą, ir bus viena kaimenė ir vienas Ganytojas"
(Jn. 10, 7-16).

   Visos atsiliepusios į Kristaus balsą sielos iš puolusio pasaulio įsikūnydavo į žemę, ir jei darbu – švariu gyvenimu – įrodydavo Dievo siekimą, tai po fizinės mirties patekdavo į skaistyklą ir po to į švariuosius pasaulius.
   Kada Dievo Avinėlis kartu su žeme priėjo iki ...

Toliau – 10. Rusija.

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org