12. Kaip neįvyko "pasaulio pabaiga"

Skirsnis sutrumpintas

   Ir štai, po šios 250 metų trukusios kovos liko tik 1/5 dalis tų šėtoniškų jėgų, kurios buvo iki jos pradžios. Ir tada Viešpats ėmė ruošti mūsų planetą savo sumanymų įvykdymui. Į žemę buvo siunčiamos sielos, kurių užduotimi turėjo būti tikros religijos atgimimas nuo 1980-ųjų metų antros pusės; po to žemės atmeldimas teismo dienų laikotarpyje ir jos švaros ir vientisumo atstatymo pradžia; ir pagaliau sielų, nukentėjusių kovoje su šėtoniškomis jėgomis, paieška. Nuo Dievo į žemę ėjo sielos, galinčios užtikrinti lengvesnį teismo dienos praėjimą ir galinčios pradėti "mirusių prisikėlimo" procesą.
   Šėtoniškų jėgų likučiai nesiruošė susitaikyti ir atiduoti žemę be pasipriešinimo. Po to, kai buvo stipriai susilpnintos šėtono sistemos vadų jėgos, į pagrindinius vadovaujančius postus atėjo sekanti grandis – "generalitetas" (jei naudoti mūsų žemišką supratimą), ar "hierarchija", kaip jie vadina save rytietiškuose mokymuose ir kontaktuotojų gaunamoje informacijoje. Trys pagrindiniai šėtoniškų karinių jėgų padaliniai – mūsų armijos, policijos ir saugumo tarnybos tipo – sudarė vieningą vadovybę, kuriai vadovavo saugumo tarnybos viršininkas – pagrindinis šėtoniškos sistemos magas.
   Pasitikėjimo sistemos vadeivoms jie jau neturėjo, jie galutinai tarp savęs susipyko ir dabar tik trukdė vienas kitam individualių planų įvykdymui. Iki šiol, pavyzdžiui, Užkaukazėje šėtonas su velniu dar "aiškinasi", kas kaltesnis dėl to, kad prarado žemę, o Jugoslavijoje ištvirkėlė kamantinėja velnią už tai, kad neišsipildė jos žemės užgrobimo planai. Pas juos tokia pilna betvarkė, kad ...


Toliau – 13. Ir dar truputį apie tai, kas laukia ateityje.

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org