6. Ką daryti negaluojant ir sergant

   Mes jau minėjome, kad ši puolusi pasaulio sandaros dalis stipriai ligota. Pasaulis, kuriame mes gyvename, serga, ir tiems, kurie čia Dievo atsiųsti, reikalinga imtis specialių priemonių savo sveikatos palaikymui, nes savaime ji išsisaugoti negali. Kas nesimeldžia už sveikatą, neišrankus ir nesaikingas maiste, nesilaiko pasninkų, netvarkingas buityje ir nerūpestingas sau, tas neišvengiamai suserga. Čia norma ne sveikata, čia norma – liga. Į pirmuosius ligos simptomus žmogus, kaip taisyklė, neatkreipia dėmesio, nepriduoda jiems reikšmės, ir pradeda ieškoti išgijimo tik tada, kada jau negali vaikščioti ir dirbti – tik tai mes ir vadiname liga.
   Reikia pasakyti, kad šėtonas turi savo panašių ligų gydymo metodika. Tam reikia priimti šėtono įstatymus ir tapti ištikimu jo patarnautoju, tai yra, pripažinti nuodėmę ir purvą – ligų priežastis – kaip normą, "įvaldyti" jas – ir tada fizinės ligos pasitraukia. Į tai, tarp kitko, atveda visos grūdinimosi ir savęs tobulinimo be Dievo pagalbos, be maldos, sistemos – per šaltą vandenį, jogą, dietas, taškinį ar nekontaktinį masažą ir t.t. – svarbu, kad žmogus tikrai manytų, kad jo sveikata ne Dievo, o jo paties rankose, kad jis pats savo laimės kalvis.
   Ką gi, taip šėtonas iš tikro padeda žmogui tapti atspariu purvui, nesibijoti jo, o naudotis juo, tapti stipriu ir nepalenkiamu, nesutriuškinamu, kaip taranas ar – blogiausiu atveju – kaip tankas. Tiesa, tai pasiekiama vienos, kai kuriems pakankamai skausmingos jos atlikimo momentu, operacijos pagalba: reikia pašalinti visus subtilius sielos planus, turinčius padidintą pažeidžiamumą, jautrumą, sąžinę ir gėdą – kaip pagrindines ligos priežastis. Tačiau po to tampa daug lengviau gyventi: juk geriau, sako šėtonas, kad vieną kartą paskaudėtų, o po to nesikankinti, nei visą gyvenimą kankintis ir kentėti. Ir štai po to žmogus tampa fiziškai absoliučiai sveikas. Jis jau neturi kuo sirgti ir dėl ko – liga ateina pas tuos, kurie gauna srautus nuo Dievo, kurie dar kažkaip yra susiję su juo, nuo kurių dar yra kuo pasimaitinti. Šėtono siūlomos operacijos esmė – visiškas ryšio su Dievu nutraukimas. Po to žmogus tampa antžmogiu – bejausmiu, tačiau išdidžiai išpūstu purvo gumulėliu žmogiškame apvalkale, iš aukšto žvelgiantis į tuos "kvailelius", kurie jo nuomone vis vaikšto ir kankinasi, o ne gyvena, kaip visi "protingi" žmonės.
   Šie "protingi" žmonės jau neserga fiziškai, šis grubus purvas jiems nebaisus, liga jiems tapo įprasta, tapo artima, įėjo į jų vidų, perskrodė kiaurai. Jie jau neserga, kaip neserga pati liga, kaip neserga ligą sukeliantys mikrobai. Jie dabar serga dvasiškai – piktumu, šiurkštumu, dvilypumu, išdidumu ir t.t., tačiau viso to jie nelaiko liga. Tokie žmonės dabar patys neserga, kadangi jie tapo ligos šaltiniu kitiems, kadangi vietoj savęs šėtonui suvalgyti jie pakiša aplinkinius. Tokia yra išgijimo metodika pagal šėtoną, tokius jis myli, puoselėja ir globoja, palaiko jų fizinę sveikatą, jei jie ištikimai jam tarnauja.
   O išgijimas nuo Dievo reiškia visiškai kitką – didžiulį darbą išsivalant nuo užteršimo visuose sielos lygiuose, apsaugant sielą nuo fizinio, moralinio, dvasinio purvo – pagrindinio ligos šaltinio – patekimo į ją. Iš esmės, teigiami žmonės dar yra sveikos, ligos nepaliestos kūno ląstelės šioje stipriai susirgusioje, irstančioje organizmo dalyje. Prie mūsų prijungtos individualios kraujagyslės mūsų maitinimui švariomis gyvybinėmis jėgomis, nervinės skaidulos – ryšio palaikymui, konkretiems pagalbos prašymams dėl išsivalymo ir apsaugos nuo mus atakuojančių piktybinių šios pasaulio dalies jėgų. Pačios būdamos ligotos, jos nori visus padaryti ligoniais, jos sąmoningai ir kryptingai dirba tam, kad mus užteršti, nutraukti mūsų ryšį su Dievu, kad atimti iš mūsų galimybę prašyti pagalbos. Pasinaudodamos mūsų aklumu ir nemokšiškumu, jos prisijungia prie kanalų, kuriais eina į mus švarios gyvybinės jėgos ir akiplėšiškai grobia jas, dar pasijuokdamos iš mūsų dėl mūsų nemokėjimo ir nenoro "įsitaisyti" jų šėtoniškame gyvenime. Jos parazituoja ant mūsų, gyvena mūsų sąskaita – ir tai yra pagrindinė ir iš esmės vienintelė visų teigiamų žmonių sveikatos sutrikimų priežastis. (Apie tai skaitykite brošiūroje "Kaip išvengti energetinio vampyrizmo... ")
   Ir vienintelis natūralus, mūsų prigimtį atitinkantis santykinės sveikatos išsaugojimo būdas šioje ligotoje pasaulio dalyje yra savo ryšio su Dievu palaikymas pakankamai švarioje būklėje ir nuolatinis savęs valymas per šį ryšį nuo ligą sukeliančių poveikių. Tai neįmanoma be mūsų tiesioginio dalyvavimo, nuo mūsų 70% priklauso, kaip efektyviai dirbs ši sistema. Jei žmogus praktiškai nesinaudoja savo kanalais, jie užsiteršia ir suyra, kas laikui bėgant neleidžia Dieviškoms jėgoms suteikti ir tuos 30% pagalbos ir palaikymo, kurie įmanomi be mūsų dalyvavimo.
   Tos maldos formos, apie kurias kalbėjome, yra profilaktinės, stabdančios rimtų susirgimų atsiradimą. Jei žmogus kiekvieną vakarą prašytų Dievo, šventųjų ir pranašų, išvalyti save nuo per dieną gautų neigiamų poveikių, o ryte prašytų apsaugos nuo atakų, tai ligą sukeliantieji pažeidimai nespėtų sukelti rimto susirgimo. Galimi negalavimai, nemalonūs pojūčiai, sunkumai, bet jie dingsta valantis nuo programų ir nesukelia sunkių sielos suirimų. Programos, nuimtos 3-5 dienų laikotarpyje nuo jų atsiradimo pas žmogų momento, leidžia 100% atstatyti atakuojamus šiomis programomis planus. Mėnesio laikotarpyje – iki 90-95%. Jei programos organizmą veikia ilgiau, tai prasideda gilesnis įvairių sielos pusių suirimas ir reikalingos jau specialios, papildomos priemonės suardyto atstatymui ir giliai įėjusių į sielą neigiamų struktūrų nuėmimui.
   Tai, ką mes čia vadiname programomis, liaudyje vadina "nužiūrėjimu", "užkerėjimu", "prakeikimu" ir pan. Čia skirtumas tik jų atėjimo šaltinyje – per žvilgsnį, piktą žodį, piktą mintį, o šių poveikių esmė viena: į kažkokią organizmo dalį, į kažkokį sielos planą ar visą sielą viename iš nematomo pasaulio lygių "kabinama" – realiai kabinama kaip ant pakabos, arba užvyniojama, kaip juostelė ar siūlas, arba prisegama smeigtuku, kaip raštelis, – šios sielos dalies naikinimo programa, pagal kurią kipšai įgauna priėjimą prie sielos ir pradeda savo griaunantį darbą. Kiekviena programa visada turi autorių – žmogų, per kurį atėjo ši programa. Galingas programas vykdo ne tik kipšai, bet ir skaičiavimo centrų sistema, žvalgybos tarnybos, speciali ligas sukelianti technika – įvairaus tipo vampyrinės sistemos, išsiurbiančios iš mūsų gyvybines jėgas ir t.t.
   Subtiliame plane vyksta labai didelis ir intensyvus darbas gyvybinių jėgų iš mūsų "išgavimui" šėtoniškoms reikmėms. Visą tai atlieka pats šėtonas ir jo parankiniai: jie apgalvoja, kokią programą užkabinti tam tikram žmogui ir ieško kito žmogaus, per kurį tai galima būtų įvykdyti, tačiau niekada savęs atsakingais už tai nelaiko, viskas daroma tarsi pagal to žmogaus, kuris pasirašė po programa, prašymą – žmogaus, per kurį programa atėjo iki adresato.
"Tačiau vargas žmogui, per kurį pagunda ir nuodėmė ateina į pasaulį: geriau jis būtų užkabinęs sau ant kaklo akmenį ir įpuolęs į jūrą, nei vestų į nuodėmę kitus" (Mt. 18, 6-7; Lk. 17, 1-12). Kada pranašai, angelai ir šventieji valo mus pagal mūsų maldas, šios programos grįžta pas autorių, užgriūna ant pasiuntusio jas į pasaulį. Be pėdsakų blogis nedingsta. Ir visos jos teismo dieną užgrius siunčiantį, jeigu tik jis neatgailaus, neatsisakys savo programos autorystės, nepasakys nuoširdžiai: "Atleiskite, aš nenorėjau, tai prieš mano valią padarė šėtonas", – o nesiteisins šėtonišku principu "pats kaltas – jis pirmas pradėjo". Tačiau tai daryti galima tik dabar, žemiškame gyvenime, jam pasibaigus atgaila nebepriimama, ten suvedami rezultatai ir renkami šio gyvenimo vaisiai. Kas sėjo blogį ir dėl jo neatgailavo, tas gaus atgal ne svetimą, o savo paties blogį.
   Tokios yra ligų priežastys, toks jų veikimo mechanizmas. Kai kurios programos suveikia iš karto – pavyzdžiui, peršalimo; kai kurios bręsta metus ir dešimtmečius, kol taps akivaizdžios. Yra ligų programos, kurias mes gauname pirmais, trečiais, šeštais metais, o pasiekia jos mus tik dabar. Neretai prie ligos prisideda karmos įsijungimas. Ji iššaukia papildomą gyvybinių jėgų nutekėjimą, ir nusilpęs organizmas nesusitvarko su kažkokia programa ar su ištisa programų serija, kurias anksčiau galėdavo kompensuoti savo jėgomis, – taip būna, kada žmogų staiga viena po kitos užgriūna ir ligos, ir nemalonumai, ir kažkokie emociniai psichologiniai protrūkiai ir pan.
   Ką daryti tokiais kritiniais atvejais?
   1. Šalia sergančiojo kalbėti arba skaityti kanonines maldas 20-30 minučių 3 kartus per dieną – ryte, dieną ir vakare (geriau kai kalba kitas, tačiau kraštutiniu atveju ir pačiam). Gerai melstis su rožiniu, atidedant karoliuką kiekvienai maldai, o po to apvesti juo aplink ligonį 1-3 kartus prieš laikrodžio rodyklę.
   Ši forma veiksminga tik 7-8 mėnesius ir besivalant žemei vis stiprės. Anksčiau švarūs srautai iki šių sluoksnių neprieidavo.
   2. Gerai turėti paklodę ir užvalkalą su užrašytomis ant jų pagrindinėmis maldomis. To reikia pirmomis trimis ligos dienomis, po to reikšmės neturi. Ši forma 60% uždaro vampyrinius įsijungimus fiziologijos lygyje.
   3. Pašventinti vandenį ir 5-6 kartus suvilgytomis jame rankomis pravesti virš ligonio nuo viršaus žemyn (nuo galvos iki kojų), atliekant tai kaip nekontaktinį masažą, kiekvieną kartą vilgant rankas švęstu vandeniu. Ši forma valo emocinį psichologinį lygį.
   4. Daryti kompresus galvai su švęstu vandeniu ir kalbėti 5-10 minučių maldas virš galvos, kiekvieną kartą baigus maldą lengvai pūsti į galvą, tarytum nupučiant dulkes ir purvą. Ši forma valo aukščiausius dvasinius planus.
   5. Sergant užsikloti geriau žalia antklode su dideliais baltais religiniais simboliais ant jos – kryžiaus, šešiakampės žvaigždės ženklais, islamiškais atributais.
   6. Krikščionybėje prie ligonio galvos reikia laikyti Dievo Motinos ikoną, priešais – kad žiūrėtų į ją – Kristaus ikoną. Iš šonų laikyti šventųjų ikonas.
   Islame – prie galvos Koranas, žiūrėti į islamo ženklą (pusmėnulį) arba Kaabos atvaizdą.
   Analogiškai judaizme – prie galvos Tora, prieš akis – žvaigždė.
   7. Krikščionybėje – užsakyti mišias (arba pamaldas) už sveikatą Kristui ir Dievo Motinai. Sunkiai sergančiam galima pakartoti iki trijų kartų kas 5 dienas. Cerkvėje uždegti žvakutes ir pasimelsti prieš Kristaus, Dievo Motinos, šventųjų gydytojų ir kariaunos ikonas. Tą patį galima pakartoti po 5-7 dienų.
   Islame ir judaizme yra analogiškos formos mečetėje ir sinagogoje. Jei jų nėra, tai galima paprašyti nusimanančius žmones sukalbėti tokiais atvejais būtinas maldas.
   8. Išmalda – nuo 3 iki 6 litų. Krikščionybėje ir islame geriau šventyklos reikmėms, judaizme – geriau prašantiems.
   9. Iki 7 dienų melstis namuose: krikščionims 1-2 kartus per dieną po 100 nusilenkimų (arba 10-12 min. Katalikams, ), musulmonams – kiekviename namaze, judėjams taip pat kiekvienoje maldoje: prašyti išvalyti ligonį, patalpą ir supančius žmones nuo susirgimo priežasčių (gali būti karminės) ir nuo programų, kurios ją iššaukė, atstatyti ligos suardytas sielos dalis.
   10. Negalima leisti prie ligonio kitų žmonių, netgi giminaičių, išskyrus tuos, kurie jį tiesiogiai globoja, padėti gali mažai kas, o štai žalą atneša kiekvienas, dadėdamas nusilpusiam organizmui naujas programas. Labai pavojingas šiandieninės žemės būklės ypatumas yra tame, kad dauguma programų bendravimo metu automatiškai persiduoda aplinkiniams. Todėl dabar ir patariama, kaip minėjome, visokeriopai riboti bendravimą. Ir vaikštantiems ligoniams taip pat nereikėtų stengtis bendrauti, jei vaikščioti, tai ten, kur mažiau žmonių, toliau nuo kitų žmonių – subtilūs kūnai geriau atsistato nebendraujant.
   11. Jei būklė leidžia – praustis švęstu vandeniu.
   12. Nedėvėti tamsių drabužių.
   Kaip minėjome, po 2-3 metų vaistų medicina baigs savo egzistavimą, tada panašūs metodai bus ypač aktualūs, kadangi kitų nebus.
   Dažnai nuolatinių susirgimų priežastimi būna stiprių neigiamų šaltinių – kapinių, elektros stočių, aukštos įtampos linijų artumas. Šalia TEC, pavyzdžiui, iki 3 km – pavojinga zona, nuo aukštos įtampos laidų – 100-200 m; nuo kapinių – iki keleto kilometrų. Galima sunki kaimynystė su neigiamu žmogumi, ir nebūtinai komunaliniame bute. Gali būti kaimynai už sienos, viršutiniame ar apatiniame bute. Šiuolaikiniuose namuose viskas yra taip arti, kad galima laikyti, jog mes su jais viename kambaryje.
   Žemės vieta taip pat gali neigiamai veikti sveikatos būklę. Teigiamų vietų žemėje liko labai mažai. Patys užteršėme, dabar renkame vaisius. Po dviejų metų, besivalant žemei, šie reiškiniai ims silpnėti, o kol kas vienoje vietoje žmogus praranda jėgas, džiūsta ir nyksta, kitoje vietoje yra fiziologinių susirgimų pavojus, trečioje – prasideda psichiniai sutrikimai ir t.t. Reikia visas šias galimas priežastis įdėmiai išanalizuoti ir, gal būt, pakeisti gyvenamąją vietą.
   Pasitaiko atvejų, kai išvažiavus į kitą miestą, rajoną, šalį žmonėms arba prasideda ligos, arba, priešingai, netikėtai dingsta senos ligos. Šie reiškiniai susiję su tuo, kad skirtingose vietose žmonės turi skirtingą jautrumą neigiamiems poveikiams. Be to jis netgi gali keistis priklausomai nuo metų laiko. Panašiais atvejais trumpam padeda tiesioginės maldos su prašymu sumažinti tokį jautrumą. Tačiau vieno prašymo pakanka 7-10 dienų.

* * *

   Ir šios dalies pabaigoje Arkangelo Mykolo, pranašų ir šventųjų, vykdančių dabar pagrindinį darbą žemės valyme ir sielų išgelbėjime, patarimai.
   1. Neprisiriškite prie materialaus, tai dabar pritrauks vis daugiau nemalonumų – tiesiog proporcingai pertekliui. Gyventi reikia kukliai, tenkinantis pačiu būtiniausiu, o visą kitą geriau skirti sielos išgelbėjimui, kaip išmaldą.
   2. Stengtis valdyti save, būti pusiausvyroje. Kas bebūtų – paskutiniais valios likučiais laikyti save rankose, neišlieti emocijų, nepasiduoti aistroms. Šėtonas – tai elgsena ir reikia būti dėmesingiems šėtoniškiems pasireiškimams savyje. Reikia būti maksimaliai romiam ir santūriam, nepasiduoti provokacijoms pačiam tapti šėtonu: juk kas elgiasi šėtoniškai, virsta jo dalimi, tai yra pats iš dalies virsta šėtonu. O kartais ir pilnai. Ir nereikia ieškoti kaltų: tų, kurie iš tikro kalti, greitai nebus – jie žus, o jūsų protrūkiai liks su jumis. To reikia ne kitiems, o pačiam žmogui – per emocijų srautą eina tokios programos, kurios gali sutrinti į miltus joms pasidavusį, tai labai galingas neigiamas kanalas.
   3. Skaitykite Bibliją, skaitykite Koraną, ten viskas parašyta, reikia tik panorėti suprasti. Jei kažkas atitraukia, kažkas trukdo – pasimelskite specialiai, paprašykite nuimti programas ir struktūras, trukdančias jums suprasti Šventas Knygas, paprašykite, kad padėtų suprasti. Šia tema taip pat yra nemažai programų, kolektyvine tvarka, pavyzdžiui, jas gaudavo marksizmo-leninizmo užsiėmimuose. Kas turėjo nelaimę savo laiku juos lankyti, – gali atgailauti dėl to: iki 10 dienų po 100 nusilenkimų ir 5 litų išmalda. Jeigu kažkam iš aplinkinių nepatiks jūsų atsivertimas į tikėjimą – taip pat galima gauti galingą programų užtaisą, trukdantį ir melstis, ir skaityti Šventas Knygas. O jeigu šaltinis greta, tai po kurio laiko gali vėl atsirasti tos pačios problemos ir reikia vėl melstis už šią temą. Čia kaip ir praustis ar grindis šluoti – reikia daryti priklausomai nuo užsiteršimo.
   4. Žmonės dabar negali suteikti didelės pagalbos vienas kitam esant tokiems globaliniams procesams, kurie vyksta žemėje. Ir pagalbos, ir patarimo reikia prašyti visų pirma pas Dievą maldoje. Pagalba gali po to ateiti per žmones, tačiau neužsitikrinus Dievo palaikymo, tikėtis rimtos pagalbos neįmanoma. Mes veržliai judame Dievo link, Jis jau lengvai skiria ir girdi besikreipiančius į Jį, o iš paskos šėtonas iš visų jėgų įveržia savo pančius, norėdamas jei ne iškreipti, tai nors išstumti iš judėjimo – ir kas, išskyrus Dievą, gali šioje situacijoje padėti?
   5. Trys įsakymai – nemeluoti, nevogti, nežudyti – dabar ypač svarbūs. Tiems, kurie tokiu būdu nusižengs teismo dienomis, padėti bus ypač sunku, tai labai stiprūs kabliai, ir jiems esant išgelbėjimas beveik neįmanomas.
   6. Apskritai, nuodėmės pagal įsakymus sustiprėjo 1000 kartų – tiek, kiek išaugo programų galia. Nereikia šioje situacijoje stumdyti vienas kito į duobę – nepykite, nesmerkite, nelinkėkite blogo artimui.
   Labai pavojingos apkalbos – kurie nepaliaus jomis užsiiminėti, pradės netekti proto, jiems sutriks sąmonė.
   Kas pavyduliaus, apaugs tokiu purvu, kad neatgaivinsi, stipriai pablogės jų sveikata, sutrumpės gyvenimas.
   7. Nereikia ilgai miegoti. Daugiau 7 valandų kenksminga, prasideda stiprūs neigiami įsijungimai. Geriau dar kartą pasimelsti, paskaityti Šventąsias Knygas vietoje miego. Vaikams taip pat nerekomenduotina ilgai miegoti naktį. Geriau daugiau su jais vaikščioti, o jei trūko miego, tegul pamiega dieną.
   8. Nesiimkite daryti to, kas ne pagal jėgas, kas sunku. Geriau pasimelskite, ir ateis kitos jėgos, kurioms tai nesunku.
   9. Dažniau žiūrėkite į save veidrodyje, rūpinkitės savo išorine išvaizda. Stenkitės būti gražūs ir tvarkingi: nešvarūs ir apsileidę į švarų pasaulį nepateks. Rūpinkitės ne tik išorine išvaizda, stenkitės visame kame išsivaduoti nuo grubumo, aplaidumo, skubos.
   10. Žemė daugelyje vietų pradės irti. Prieš tai būtinai bus perspėjimai neįprastų reiškinių, kažkokių ženklų pavidalu. Gali būti dviguba vaivorykštė. Nuo jos reikia trauktis į priešingą pusę, kad ji liktų už nugaros. Galimi neįprasti NSO, kažkokių akivaizdžių nematomo pasaulio apraiškų matymai – ne pavieniams žmonėms, o visiems esantiems. Gali netikėtai kilti gaisrai; galimi trijų parų be pertrūkio lietūs; gali netikėtai pagelsti Biblijos ir Korano puslapiai – tai ženklai, kad reikia išvykti iš šios vietos. Perspėjimai duodami prieš tris dienas iki katastrofų ir stichinių nelaimių. Panikuoti nereikia, reikia pasimelsti dėl savo sielų išsigelbėjimo ir apsaugos nuo nemalonumų, ir nesvarstant, susiruošti ir išvykti.
   11. Nereikia susivilioti dabar dėl vaikų, nebrandžios sielos žymiai sunkiau pakelia teismo procesus ir nereikia pakišti jų po smūgiu. Be to, dabar šėtonui lengviau siųsti sielas į žemę, nei Dievui, kam tėvams tokia "dovana"? Palaukite 7-8 metus, kas po to panorės turėti vaikų, galės pastoti tiesiog per maldą.
   Allachas, Dievas-Tėvas šiandien sako: melskitės pagal kalendorių, kurį Jis duoda. Taip lengviau gelbėti mus pačius. Tai kaip šauksmas iš tamsos, kada ieško: "Aš čia". Kiekvieną dieną tyrinėjamos įvairios gyvenimo sritys ir svarbu atsišaukti ten, kur ieško, o ne šaukti į tuštumą. Jei duosite apie save žinoti, sako Viešpats, išsigelbės iki 60% sielų. Jei ne – gerai, jei 20%. Dabar, kaip niekad, mūsų likimas mūsų pačių rankose.
   Nesiklausykite tų, kurie žada žemei pražūtį, tai netiesa, žemės likimas labai laimingas, pats laimingiausias iš visos puolusios pasaulio sandaros dalies. Ir mūsų kartai pasisekė labiausiai, nei visiems, gyvenusiems visus 12 tūkst. metų iki mūsų, – nuo Nojaus laikų. Būtent dėka mūsų, dėka dabar gyvenančių, kurie sugebėjo išsaugoti save švaroje, ir pildosi pažadai dėl žemės išgelbėjimo. Ir tie, kurie verti, pamatys ją atnaujintą ir išvalytą nuo blogio, pamatys išsipildžiusią daugiatūkstantinę visos žmonijos svajonę.

   Taip sako Viešpats: į tuos, kurie paliko Mane, kurie pamiršo šventą Mano vietą, – į tuos nukryps Mano kardas. Todėl, kad Aš kviečiau, o jie neatsiliepdavo; Aš kalbėjau, o jie nesiklausė, tačiau darė tai, kas Man yra blogis, rinkosi tai, kas Man netinka. Todėl taip sakau jums: mano tarnai linksminsis, o jūs turėsite gėdytis, ištikimi Mano tarnai dainuos iš širdies džiaugsmo, o jūs verksite iš širdgėlos ir aimanuosite iš sielvarto. Ir bus jūsų vardas pasmerktas per amžius ir sutriuškins jus Viešpats. O ištikimus Savo tarnus pavadinsiu nauju vardu – palaimintu ir tikru, kadangi praeities sielvartai bus pamiršti, išnyks be pėdsako.
   Nes štai, kuriu Aš Naują Dangų ir Naują Žemę, o apie ankstesnius niekas ir neprisimins ir nesigailės dėl jų, todėl, kad naujoje kūryboje viskas bus pripildyta džiaugsmu ir laime, o Aš džiaugsiuos, žvelgdamas į Savo tautos džiaugsmą. Ir daugiau nebus ten verksmo ir vaitojimų; ten nebus bejėgių kūdikių ir senolių, silpnų dėl amžiaus, kadangi šimtametis bus, kaip jaunuolis. Ir žmonės pastatys namus ir gyvens juose, pasodins sodus ir maitinsis jų vaisiais. Ir nedirbs tuščiai, negimdys vaikų kančioms, nes jie bus Dievo palaiminta tauta su visais savo palikuonimis.
   Ir bus taip: jie tik pradės kalbėti – Aš išgirsiu; anksčiau nei kreipsis į Mane – Aš atsakysiu. Vilkas ir ėriukas ganysis drauge, ir liūtas, kaip jautis, valgys žolę; ir vaikai žais prie lizdo su gyvatėmis: niekas nedarys blogio ir žalos visoje šventoje Dievo žemėje, – taip kalba Viešpats!

   Izaijo, 65, 11-25; 11, 6-9 (sutrumpintai)


Toliau – V dalis. Pagrindiniai ritmai. 1. Ritmas dangiškas ir ritmas žemiškas.

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org