3. Kasdieninio kalendoriaus ypatumai

   Dabar apie tą kalendoriaus dalį, kuri įtraukta į šį leidinį. Jos tikslumas taip pat ne absoliutus, – kaip negali būti nieko absoliutaus puolusiame pasaulyje. Pirma, dėl tos priežasties, apie kurią jau kalbėjome – ryšium su vykstančia kova už kiekvieną dieną pačioje šėtoniškų jėgų landynėje iki 8% gali padidinti neigiamų dienų skaičių, jos gali turėti šiek tiek kitą pavojų, nei čia nurodyta. Dievas už šiuos pasikeitimus neatsako, o iš šėtono koks pareikalavimas? Tačiau maldas neigiamomis dienomis nustatė pats Dievas, ir jos bus priimamos, ir darbas pagal jas vyks nepriklausomai nuo šėtoniško nemokėjimo susivaldyti ir jų veiksmų nenuspėjamumo. Reikia tik nepamiršti išvalyti kanalus, kad maldos pasiektų tuos, į ką jos nukreiptos.
   Antra, dėl to paties nesugebėjimo valdyti netgi save šėtoniškos jėgos gali kartais – ne daugiau 1-2 kartus per mėnesį – pažeisti sutartį ir pasigrobti kažkokią teigiamą dieną. Toks atvejis buvo, pavyzdžiui, 1992 metų lapkričio pabaigoje. Tada įvyko neplanuotas vienos pavojingos šėtono – fundamentalistinių ir tradicinių-nacionalistinių krypčių religijoje, visuomeniniame gyvenime, nacionaliniame klausime ideologo dalies išėjimas į žemę, tų fanatikų-konservatorių, religinių ir nacionalistinių ekstremistų, kurie po "raudonųjų" norėjo nukreipti gyvenimą mūsų šalyje tarpnacionalinių ir tarpreliginių konfliktų kryptimi. Juos šėtoniškoje sistemoje vadina "juodaisiais". Štai tų "juodųjų" vadovas ir pabandė savo įniršiu grąžinti žemę į ankstesnį kelią.Sako, kad paskutinį kartą jis pats asmeniškai buvo išėjęs į žemę prieš 7 tūkst. metų. Tačiau dabar tai buvo daugiau nusiminimo gestas iš jo pusės. Išėjusią dalį Dievas už pažeidimą jau kitą dieną išsiuntė į ugninę hieną, o po to atėmė iš jų iš karto tris neigiamas dienas už tą vieną. Be to tuoj pat, gruodžio pradžioje, kaip tik tomis dienomis, kada pas juos buvo užplanuotas sekantis, dar pavojingesnis pagrindinio šėtono mago išėjimas į žemę. Taip, kad vienas tik sutrukdė kitam, nors pagal jų planą turėjo būti kitaip – šis "juodas" turėjo pradėti, o magas jau perimti ir dar labiau sustiprinti įniršį. Bet šėtonas sumano, o Dievas sutvarko. Gavosi viskas atvirkščiai. Štai tokia kova dabar vyksta mums nematomame pasaulyje. Todėl, iš principo, panašūs atvejai gali pasikartoti iki žemės buvimo puolusioje dalyje pabaigos – t. y. iki 2000 metų.
   Ir visumoje, dėl nurodytų priežasčių, bendras kalendoriaus tikslumas – apie 90%, ir vis vien reikia tikrinti jo duomenis savo pačių nuojauta. Tai, tarp kitko, neblogas pratimas subtilių sugebėjimų vystymui.
   Šiam momentui 1993 metai pagal teigiamų ir neigiamų dienų santykį Dievo apspręsti tik iki rugpjūčio 16 d. Tačiau iš principo – beveik iki Dangiško ciklo pabaigos. Sekantis ciklas – nuo 1993 metų rugsėjo – spręsis birželį, priklausomai nuo tamsių jėgų aktyvumo.
   Sekantis kalendoriaus leidinys – tam terminui, kuris bus apspręstas birželį, – planuojamas liepą-rugpjūtį. Tolesni kalendoriaus leidiniai bus spausdinami specialiame laikraštyje. Pasitikėti dabar knygų prekybos sistema sudėtinga, ji keičiasi vos ne nuolat, todėl patikimumui tiems, kurie nori garantuotai gauti sekantį leidinį, geriau atsiųsti paraišką vienu iš nurodytų knygos gale adresu.
   Visumoje 1993 metais gali būti nuo 40 iki 60% neigiamų dienų – priklausomai nuo to, kaip bus užplanuotas ruduo. Tai dar dalinio žemės buvimo pavojingoje "kelio" zonoje metai. Aukščiausių žemės planų perėjimas dar nereiškia visų kitų jos lygių perėjimą. Šis išėjimas buvo pagreitintas, o kiti planai tik dabar prisiveja iki jų. Pagrindinis 1993 metų ypatumas – aktyvi blogio ir gėrio kova. Tai "avių nuo ožių atskyrimo" metai, priešingų jėgų išskyrimo metai. Dabar neigiamiems žmonėms duota didžiulė veiksmų laisvė – "tegul piktadariai toliau tedaro piktadarybes"[Piktadarys toliau tedaro piktadarybes] – mes apie tai kalbėjome. Tai padaryta specialiai, kad išaiškinti pavojingiausius neigiamų jėgų poveikio kanalus į žemę ir sekančiais metais išvalyti ją nuo jų. Tačiau jiems nereikia tuo susivilioti, o teigiamiems žmonėms – nusiminti dėl neigiamų reiškinių sustiprėjimo gyvenime. Kiekvienam duodama pasirinkimo laisvė, tačiau šio pasirinkimo vaisius daugeliui teks rinkti jau 1994 metais. Dabar vyksta labai galingas teigiamų jėgų darbas, tačiau tiesiogiai praktiniame gyvenime jis kol kas nepastebimas. Tai pasiruošimo būsimiems stambiems ir ryškiems pasikeitimams metai. Nors akivaizdžios teigiamų žmonių pergalės gali ir nebūti, tačiau jiems palaikymas eina labai galingas. Dabar pagrindinė užduotis – teigiamų žmonių apsijungimas ir atsiskyrimas nuo neigiamų. Tai konsolidacijos, šviesių jėgų suvienijimo tolesniam bendram žemės valymo ir visos puolusios pasaulio sandaros dalies gydymo darbui metai. Suvienijimas laipsniškai vyks ir gyvenime – kuriant kažkokias grupes, klubus ir panašias apsijungimo formas aplink pamokslavimą kreipimuisi į Dievą, dabartinio momento suvokimą, einant dvasinio vystymosi keliu. Tačiau dar svarbesnis bus šviesių sielų suvienijimas bendram siekimui į Dievą, į švarą ir šviesą, suvienijimas bendrose – nors pagal laiką ir esmę, pagal prašymo pobūdį – maldose. Rusijoje dar apie 30% gyventojų gali ateiti į gilų ir nuoširdų tikėjimą.
   O neigiamus žmones dabar vis aktyviau tolins nuo teigiamų. Galimos skyrybos, teigiamų sielų išsiskyrimai su stipriai neigiamais (70-90 iš apačios) artimaisiais. Nereikia tam priešintis, nereikia kabintis už žemiško – apie tai detaliai jau kalbėjome. Mes stovime ant amžinybės slenksčio, ir nereikia matuoti ją mūsų žemiškais šios akimirkos matais.

* * *

   Ir apie žymėjimus, priimtus kalendoriuje. Dienos simbolis – tai realus nematomo pasaulio vaizdas, veikiantis žemę paros bėgyje. Diena pagal Dievą prasideda 4 val. ryto, o diena pagal šėtoną – išvakarėse apie 23 val. Todėl teigiami ritmai įsijungia iš ryto, o neigiamiems reikia ruoštis jau iš vakaro.
   Ženklas skliaustuose po datos reiškia dienos vertinimą:
   (+) – teigiama;
   (±) mišri;
   (–) – neigiama.
   Toliau duodamas iššifravimas pagal pavojingumo laipsnį trims žmonių kategorijoms. Pirmas skaičius – teigiamoms sieloms, įsikūnytoms ar gyvenančioms nuo Dievo (60 iš viršaus ir aukščiau). Antras skaičius – eiliniams žemiečiams, dėl kurių vyksta pagrindinė kova, pusiau sąžiningiems, pusiau nuodėmingiems (50-60 iš apačios). Tai masiškiausia kategorija, jų žemėje apie 40%. Ir trečias skaičius – neigiamoms sieloms (70-90 iš apačios), taip, kad jos taip pat gali kažką pasisemti iš mūsų kalendoriaus.
   Laikas maldai vietinis bet kuriame žemės taške.
   Tuo atveju, kada atitinkamam prašymui duodamas mažas laiko intervalas, reiškia, malda turi savo veikimo "piką". Galima, žinoma, pasimelsti iš anksto, tarkim, iš ryto, tačiau malda nurodytu laiku bus dešimtį, o kartais ir šimtą kartų stipresnė. Tačiau bet kuriuo atveju geriau melstis, nei nesimelsti. Ir jei praleidote nurodytą laiką, tai galima paprašyti vėliau, iš principo, nurodytos temos veikia visą dieną, vis tiek kažkoks darbas bus atliktas, nei viena, atėjusi iki šventųjų, pranašų ir Dievo malda, nelieka be atsako. Tik – dar ir dar kartą kartojame – nepamirškite valyti kanalus, tai dabar ypač svarbu, kad prašymas būtų išgirstas.
   Pravoslavams nurodytas nusilenkimų skaičius maldos sustiprinimui, katalikams – laikas minutėmis, per kurį reikia būti susikaupusiam maldoje. Detaliau apie tai IV dalyje. Nusilenkimų ir minučių santykis priklauso nuo klausimo, šios bažnyčios turi visiškai skirtingą įsijungimo į pagrindinius žemės kanalus struktūrą, ir yra problemos, kurias lengviau išspręsti katalikybės lygyje, o yra ir tokios, kurios artimesnės pravoslavų bažnyčiai. Musulmonai, kaip minėjome, įtraukia prašymą į artimiausią nurodytam laikui namazą – rytinį, vidudienio ir t. t. Kas tik mokosi atlikinėti namazą, gali kol išmoks, tiesiog skaityti maldas užrašytas ant popieriaus, namazo atlikimo metu jos įsimena lengviau, nei kada jas stengiamasi mokytis atskirai. O tai daug kas ištisais mėnesiais neatlieka namazą, jau norėdami jį atlikinėti, tik dėl to, kad bijosi susipainioti maldoje. Danguje viską supranta žymiai geriau, nei žmonės, ir net jei čia mes suprantame, kad per vieną dieną eilinis žmogus negali išmokti visas būtinas maldas, – nejaugi Dievas ir pranašai šito nežino? "Maldoje – išsigelbėjimas" – taip pavadintas vienas iš namazo mokymosi vadovėlių. Ir apie tai šiandien reikia nepamiršti niekam. Ir Dievas, ir pranašai, ir šventieji kartoja mums šiandien būtent tai:

MALDOJE – IŠSIGELBĖJIMAS.
AMEN!


Sankt-Peterburgas – Nalčikas.
1992 metų spalis – gruodis.


   P.S. Ir štai, pačioje darbo pabaigoje, kada didesnė knygos dalis buvo jau atspausdinta ir įnešti pakeitimų į pagrindinį tekstą mes jau nebegalėjome, įvyko ilgai laukta:
   1993 metų gegužės 14 dieną nuo Kristaus gimimo šiam Dievo sukurtam pasauliui, bet per prievartą atskirtam nuo Jo, pasauliui, kuriame mes gyvename, tamsos kunigaikščio viešpatavimas pasibaigė! Kristaus kūno dalis (kurioje randasi ir mūsų žemė), įėjusi į šį pasaulį, atsistojo į savo nuo Dievo paskirtą vietą, išgelbėjimas įvyko!
   DŽIŪGAUKITE IR LINKSMINKITĖS, NES DIEVO KARALYSTĖ PAGALIAU ATĖJO Į ŽEMĘ! IR ŠLOVĖ DIEVUI, VISAGALIUI ALLACHUI, PASAULIŲ IR SIELŲ TVĖRĖJUI IR KŪRĖJUI, DIDŽIAUSIAM SAVO KŪRINIŲ GYNĖJUI IR GELBĖTOJUI, TAMSOS JEGŲ NUGALĖTOJUI! ALELIUJA, ALELIUJA, ALELIUJA, ŠLOVĖ AUKŠČIAUSIAJAM! AMEN!
   Kaip tai įvyko ir kokius pakitimus tai įneš teismo dienos procesų tėkmei, mes papasakosime sekančiuose kalendoriaus leidiniuose.

* * *

   Argi nežinote, kad tai jūs esate Dievo šventovė ir kad Dievo dvasia gyvena jumyse? Ir jei kas nuniokos Dievo šventovę, tai Dievas nubaus jį, kadangi Dievo šventovė šventa; o jūs ir esate ši šventovė.
   Šventojo apaštalo Povilo pirmas laiškas Korintiečiams 3 dalis, 16-17 eilės.

* * *

   Tą dieną, kada nuskambės trimito garsas, tarp žmonių jau nebebus giminystės ryšių, ir nebus apie ką klausinėt vienas kito. Tą dieną visų darbai bus sveriami pačiomis tiksliausiomis svarstyklėmis. Ir kieno svarstyklės nusileis nuo svorio (gerų darbų), tie gali būti ramūs dėl savo likimo, jiems bus atlygis – amžina palaima! Tačiau kieno svarstyklės pasikels nuo lengvumo, tie patys nelaimei nubaus save, kadangi pasielgė neatsižvelgiant į Dievo įsakymus.
   Koranas 7 dalis, 7 eilutė; 23 dalis, 103-105 eilės.

* * *

   Giedokite naująją giesmę Viešpačiui! Šlovink Viešpatį, visa žeme! Laiminkite šventą Jo vardą ir džiaugsmingai skelbkite Jo išgelbėjimo dieną! Džiūgauk, dangau, linksminkis, žeme, ir kalnai šaukite iš džiaugsmo, nes Viešpats paguodė savo tautą ir pasigailėjo savo kankinių!
   Psalmė 95, 1-2 eilės; Izaijo 49 dalis, 13 eilutė.

* * *

   Tą dieną, kada su Dievo pagalba ateis pergalė ir tu pamatysi, kaip tūkstančiai žmonių pradės kreiptis į tikrą tikėjimą, tada pagarbink Viešpatį ir melsk atleidimo, kadangi jis maloningas atgailaujantiems!
   Koranas, 110 dalis.

* * *

   Ir pamačiau aš Naują dangų ir Naują žemę, kadangi ankstesnis dangus ir ankstesnioji žemė baigėsi, ir jūros jau nėra... Ir išgirdau aš balsą, sklindantį iš dangaus: čia dabar gyvens Dievas su žmonėmis, ir jie bus Jo tauta, o Jis bus jų Dievas. Ir nubrauks Viešpats nuo jų akių kiekvieną ašarą, ir mirties jau nebebus: nei verksmo, nei skausmo, nei ligų jau nebebus, kadangi praeitis pasibaigė. Ir pasakė man sėdintis soste: štai kuriu viską iš naujo... Štai įvyko! Aš pirmas ir paskutinis, pradžia ir pabaiga. Ištroškę atsigers dabar iki soties gyvo vandens; nugalėję išbandymus, paveldės viską ir Aš būsiu jų Dievas, ir jie bus mano sūnūs... Štai, ateinu greitai! Amen!
   Apreiškimas 21 dalis, 1, 3-7 eilės; 22 dalis, 20 eilutė.


Toliau – Priedas Nr. 1. Džiūgaukite ir linksminkitės, nes Dievo Karalystė jau atėjo į žemę!

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org