1. "Teismo dienos" tikslai ir etapai

   Juk Dievas atsiuntė savo Sūnų į pasaulį ne tam, kad jį teisti, o tam, kad jį išgelbėti per Sūnų...
   Teismo esmė yra tame, kad šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės pamilo tamsą labiau, nei šviesą, todėl, kad jų darbai buvo pikti. Kas daro blogį, tas nepakenčia šviesos ir neina į šviesą iš baimės, kad atsiskleis prieš visus jo pikti darbai. O kas gyvena dorai, tas, priešingai, stiebiasi į šviesą, kad aiškiai matytųsi, kad jo darbai tinka Dievui.
(Jn. 3, 17, 19-21).
   Tai, kas vadinama "teismo diena", žmonijai prasidėjo 1991 metų rugpjūčio 1 dieną. Tiesą sakant, sąvoka "teismas" čia ne visai tiksli, nes tai dar ne pats "nuosprendžio" paskelbimo procesas – tai bus apžvelgiamojo periodo pabaigoje. Tai greičiausiai realios padėties tiek žemėje visumoje, tiek su kiekviena atskira siela ištyrimo, išaiškinimo procesas. Ir vykdoma tai ne tam, kad surasti ir nubausti kaltininkus, Dievui to nereikia: "Aš atėjau ne teisti, o gelbėti pasaulį", – Jėzus Kristus pasakė apie tai aiškiai ir vienareikšmiškai, o tam, kad išaiškinti čia gyvenančių sielų užsiteršimo laipsnį. Apskritai, "teismo" procesas sielų atžvilgiu turi tris pagrindinius tikslus: pirma, atskirti labai užterštas sielas, kurios bus po to nusiųstos į pasaulio sandaros žaizdrą – į tą pačią ugninę hieną, kur jos, kaip ir nurodyta Šventosiose Knygose, degs ugnyje iki visiško purvo sudegimo. Tačiau kaip atskiros savarankiškos sielos jos jau nebeegzistuos:
   "Neteisieji bus surinkti visi kartu prie hienos, iš jų atrinks tuos, kurie turės dar kažką gero, o kiti bus sukrauti į krūvą, suspausti ir įmesti į amžiną ugnį. Štai tokia dalia laukianti neteisiųjų" (Koranas 8, 37-38).
   Antra, reikės kruopščiai nustatyti visas užterštas sielų dalis tų, kurie po to eis į švariuosius pasaulius. Tenai joks purvas patekti neturi, viską reikia išvalyti arba gyvenant žemėje po "teismo dienos", arba išėjus iš žemiško gyvenimo skaistykloje.
   Trečia, bus įvertinti nuopelnai visų, dalyvavusių žemės išgelbėjime ir anksčiau nukentėjusių sielų. Joks indėlis neliks nepastebėtas, visi nusipelnę gaus apdovanojimus ir dovanas iš Dievo ir pranašų.
   "Teismo dienos" įvykių pobūdis bus apsprendžiamas dvejais globaliniais faktoriais: iš vienos pusės, žemės kartu su įėjusia į šį pasaulį Jėzaus Kristaus dalimi judėjimu į švariuosius pasaulius, o iš kitos pusės – vykstančiu tuo metu žemės subtiliame plane išvalymu nuo tūkstantmečius trukusio "šio pasaulio kunigaikščio" viešpatavimo pasekmių. Purvas nuo žemės bus nuimamas sluoksnis po sluoksnio, ir kiekvienas sekantis sluoksnis palies vis kitas sielų kategorijas pagal brandą ir pagal mastą. Pirmos į valymą pateko pačios didžiausios sielos (11-ojo ir 12-ojo gyvenimų), ir toliau mažėjimo tvarka:
   I etapas – (11-ajam ir 12-ajam gyvenimams) jau praėjo – 1991 metų rugpjūtis-1992 metų gruodis;
   II etapas – 9-ajam ir 10-ajam gyvenimams – nuo 1992 metų gruodžio iki 1994 metų lapkričio;
   III etapas – 7-ajam ir 8-ajam gyvenimams – nuo 1994 metų gruodžio iki 1995 metų gruodžio;
   IV etapas – 5-ajam ir 6-ajam gyvenimams – nuo 1996 metų sausio iki 1997 metų gruodžio;
   V etapas – 1-4-ajam gyvenimams – nuo 1998 metų sausio iki 1998 metų gruodžio.
   Šis procesas vyksta esant Dieviškųjų jėgų kontrolei, todėl jo terminai dabar labiau apibrėžti.
   Žemės judėjimas į švarius pasaulius bus susijęs su šiuo išvalymo procesu ir daug kuo apspręs "teismo" eigos aplinkybių pobūdį vienai ar kitai sielų kategorijai, tačiau judėjimas ir neigiamų jėgų poveikio jėga taip pat aiškiai negali būti nustatyti.
   Judantis Kristaus kūnas ir žemė jame yra galingai atakuojami viso šėtoniško pasaulio likučių, jis užsipuola visomis jėgomis, kokiomis tik sugeba. Tą ypač jaučia teigiami žmonės. Neigiami gali šito nepastebėti – tai jiems giminingas laukas.
   Nors Kristaus kūnas apsaugotas ir pranašais, ir paties Aukščiausiojo, kurio dalelės anksčiau niekada taip dažnai nenusileisdavo į šią pasaulio dalį, tačiau yra tokie sluoksniai, tokie pasaulio organizacijos lygiai, kur labai daug kas priklauso nuo mūsų pačių. Mes lyginant su Dievu ir pranašais – kaip mikrobai mūsų atžvilgiu, ir jie labai sunkiai įžiūri mus puolusio pasaulio tamsoje. Ir į mūsų klausimą, ką gi daryti, kad atsitiktinai neiškristi iš judančio kūno, netapti tamsių jėgų atakų auka, mums jie atsako tik vieną: nuolat melskitės, kas meldžiasi, tas šviečiasi, jis labiau matomas, jį lengviau apginti. Kada siela meldžiasi, ji patenka į bendrą judėjimo ritmą, ji tarytum pati tiesiasi į švariuosius pasaulius, aktyviai ir tvirtai apsijungia su visu kūnu. Jei siela teigiama, švari, bet nesimeldžia, ji guli kaip balastas ant judančio Kristaus kūno, ir ją gali išmušti koks nors tamsus srautas, ji ne taip tvirtai apsijungusi su judančiu kūnu. Ir, galų gale, neigiamos, nuodėmingos sielos šiame kūne atrodo kaip nešvarūs kabliai ir pakabukai, nuo kurių žemyn driekiasi tamsūs siūlai, bandantys sutrukdyti judėjimui, sulaikyti ir sulėtinti jo eigą.
   Tolesnis planas maždaug toks (dar kartą primename, kad priklausomai nuo aplinkybių jis gali kažkiek pasikeisti): nuo 1993 metų Kristaus kūnas maždaug pusantrų metų laikotarpiui įeis į Abelio pasaulių zoną – mažiau pavojingesnę vietą, esančią teigiamų jėgų kontrolėje. Čia bus trumpam sustota tam, kad išvalyti ir sustiprinti Kristaus kūną. Jis bus išlaisvintas nuo tamsesnių sielų – tų pačių kablių ir pakabukų, tiesioginių šėtono poveikio į žemę kanalų. Tolesniame judėjime jų dalyvavimas nepageidaujamas, jų buvimas didina katastrofų ir stichinių nelaimių pavojų. Pusantrų-dviejų metų laikotarpyje šios sielos paliks žemę – pagrinde dėl ligų. Teigiamoms sieloms tai bus savo jėgų atstatymo, išsigydymo nuo ligų, santykinės dvasinės ramybės laikas nežiūrint į nemalonius išorinius įvykius. Daugeliui žemiečių, įpratusių gyventi žemutiniuose srautuose, laikas bus sunkus. Kas nesugebės persitvarkyti, įsijungti į teigiamus srautus, einančius per maldą, tam bus labai sunku.
   Po to Kristaus kūnas pajudės į savo vietą ir maždaug keturis metus vėl judės per demoniškus pasaulius. Ten bus galimos stiprios ir nemalonios atakos, ypač 1997 metais. Tai gali būti lydima stichinėmis nelaimėmis, katastrofomis. 1998 metams šie procesai pradės silpnėti, o 1999-2000-ais žemė jau atsistos į savo vietą.
   Tie, kurie jau pažįstami ar po to susipažins su mūsų šio periodo aprašymu, duotu knygoje "Už regimumo ribos" gali pastebėti, kad ten mes nurodėme, kaip labiau pavojingą periodą, 1998 metų balandį, o čia kalbame apie 1997-osius. Tai ne atsitiktinai, terminai iš tiesų pasikeitė. Tačiau dabar, prieš pasakojant apie tai, kodėl tai įvyko, reikia padaryti nedidelį atsitraukimą dėl pranašysčių ir nuspėjimų apskritai. Mes jau pakankamai detaliai apie tai rašėme (žr. Už regimumo ribos. IV dalies 7 skyrių), todėl čia tik priminsime, kad kiekvienas ateities nuspėjimas turi tam tikrą tikimybės laipsnį, šimtaprocentinės tikimybės šioje pasaulio sandaros dalyje visiškai negali būti, kadangi kiekvienas gyvenimo žemėje momentas susijęs su kova už savo planų įvykdymą tarp šėtono ir Dievo. Pranašo Danielio regėjimų arba Apokalipsės pranašysčių paveikslai – tai prisijungimas prie vienos ar kitos pusės sumanymų, o kartais prie abiejų pusių iš karto. Be to tokie sudėtingi simboliniai paveikslai priklauso aukštesniems nematomo pasaulio lygiams, ir jų perkėlimas į mūsų žemiškus reikalus reikalauja iššifravimo artimesnio realiam gyvenimui lygio paveikslų pagalba. Taip, kad pranašautojo sugebėjimas – tai sugebėjimas skaityti planus, iššifruoti juos pritaikant žemiškam gyvenimui ir teisingai įvertinti jų išsipildymo tikimybę. Lemiamą reikšmę įvykių eigai žemėje turi žmonių elgesys ir ypač maldos, nuo šito 60% priklauso realių įvykių pobūdis – tai, kokiu laipsniu palies mus nemalonumai, ligos, katastrofos.
   "Teismas" – tai gyvas procesas, ir kai kurie pakyčiai galimi bet kuriame jo etape. Ypač pagal didelio žmonių skaičiaus maldas. Tai, ką mes pateikiame šiame skyriuje, – santykinai labiau tikėtinas paveikslas, iškylantis iš šiandieninės žmonijos būklės ir besiremiantis pagrinde duomenimis, pateiktais iki teismo dienos. Dabar vyksta jų patikrinimas ir patikslinimas, be to, ir patys žmonės gali pakeisti savo elgesį, suvokę momento svarbą. Todėl 100% tvirtinti, kad kažkokiais metais tikrai įvyks kažkas, mes nesiimame. Pranašo Jono iš Senojo Testamento pavyzdžio pamokyti, mes tik džiaugsimės, jei nors dalį nemalonumų, gresiančių žmonijai, pavyks per žmonių atgailą ir maldas išvengti. Tiksliai paskelbti tik atskirų sielų kategorijų valymo terminai, visa kita – kaip jis vyks – stipriai priklauso nuo pačių žmonių.
   Ir pirmi teigiami pokyčiai jau įvyko pagal 1992 metų gegužės 29 dienos maldą. Mes jau rašėme, kad yra paveikslas, kur žemė turi pereiti siaurą krištolinį tiltą, ir tam bus reikalinga bendra 60% žemės gyventojų malda (Už regimumo ribos. IV dalis, 7 skyrius). Tačiau anksčiau buvo manoma, kad žmonija tam subręs tik 1998 metams – netgi ne sekančiai pasirinkimo dienai 1995 metais, o tik po 1997-1998 metų nelaimių ir nemalonumų. Tačiau 60% susirinko jau šį kartą (detaliau apie tai III dalyje), ir tai ženkliai pakeitė aplinkybes. Dabar Dievas ir pranašai gavo teisę aktyviau įsikišti į žemės reikalus, ir valymas pradėjo vykti spartesniais tempais. Iš dalies tam talkina ir šėtonas, kuris po žemiečių pasirinkimo ne tik nesutiko su juo, tačiau ir pagal savo amžiną įprotį spręsti viską prievarta pradėjo dar stipriau atakuoti žemę visais pačiais žiauriausiais metodais. Tada Viešpats ir priėmė sprendimą pakelti ją į uždarą nuo atakų zoną metais anksčiau, nei tai buvo numatyta. To pasėkoje ir įvyko sekančių terminų pasikeitimas. Anksčiau mes turėjome praeiti pavojingiausią zoną 1998 metais, dabar pavojaus pikas priklauso 1997 metams. Ar šis sprendimas galutinis, taip pat sunku pasakyti. Kas gali žinoti, ko imsis Viešpats, jei šėtonas dar labiau suįžūlės, o mes vis atkakliau prašysime apsaugoti? Juk niekada maloningas ir gailestingas šio pasaulio Šeimininkas neatsisakys padėti, o Jo galybei nėra ribų!
   Dabar trumpai apie tai, kuo skirsis "Teismo dienos" patikrinimas nuo įprasto sielų stebėjimo. Įprastai duomenys apie tai, kas kaip gyvena, ateina iš dviejų šaltinių: iš vienos pusės, juos pristato nedideli angelėliai – šventųjų padėjėjai, taip vadinami angelai sargai. Jie ne tik užrašo, ką žmogus daro, bet ir kviečia šventuosius į pagalbą sunkiose mums situacijose, stengiasi mums nurodyti teisingus sprendimus ir t. t. – bendrai visokeriopai mus globoja, stengiasi mums padėti saugiau praeiti nelengvą žemišką kelią. Iš kitos pusės savo skundus sudaro ir šėtonas. Jis nuodugniai įskaito visus mūsų atsitraukimus nuo teisingojo Dieviškojo kelio, kad po to pateikti teises jei ne į visą sielą, tai nors į kažkokią jos dalį, o jei bus įmanoma, įrodyti, kad turi teisę pasiimti vieną ar kitą sielą po mirties. Jam pagal susitarimą reikia surinkti 25 punktus kiekvienai sielai. Ten įskaitoma viskas: kad mes su kažkuo susipykome, įsižeidėme, kažką keikėme, apkalbinėjome; įskaitomi visi mūsų romanai ir atsitiktiniai susitikimai, visos apgaulės ir gudrybės. Mūsų nuodėmių apskaita pas šėtoną yra pačiame aukščiausiame lygyje – naudojant kompiuterius, pasiklausymo ir stebėjimo įrangą, visą žinomą ir nežinomą žemiečiams techniką. Tuo užsiima slaptosios policijos specialiosios tarnybos – žinoma, kad kalba eina apie nematomą, o ne apie mūsų fizinį pasaulį.
   Tačiau Viešpats pasakė, kad Jis pats turės patikrinti visus šiuos duomenis – kad, iš vienos pusės, šėtonas neteisingai neapkaltintų žmogų, o iš kitos – kad rasti tas silpnas sielos vietas, kurias vėliau būtinai reikės sutvarkyti. Bendrai, tai papildoma asmeninė Dievo kontrolė, priimta atsižvelgiant į stiprų šios pasaulio dalies užterštumą. Šis stebėjimas nepalies vaikų iki 12 metų amžiaus, pas juos bus įskaitomi prigimtiniai ypatumai, o ne sielos elgesys. Ankstesni duomenys yra tikrinami ir tikslinami. Į juos taip pat bus atsižvelgiama, tačiau svarbesnę reikšmę turės tie, kurie eina dabar, ir Viešpats perspėja apie tai. Perspėdavo ir anksčiau – Šventosiose Biblijos ir Korano Knygose, perspėja ir dabar – per mus ir per kitas medžiagas, plačiai skelbiamas dabar ir spaudoje, ir per radiją, ir televiziją. Kitas reikalas, kad daugelis klauso, bet negirdi, žiūri, bet nemato. Duok, Dieve, jiems praregėti iki tol, kada bus vėlu kažką keisti.
   "Teismo" proceso metu kiekvieną žmogų, stebi kartu su ankstesniais, dar trys žymiai didesni angelais iš Arkangelų tarnybos, atsiųsti paties Dievo. Vienas užrašinėja, ką žmogus daro, kitas fotografuoja, trečias fiksuoja, ką kalba apie tą žmogų aplinkiniai.
   Bet svarbiausias šio periodo ypatumas netgi ne padidintoje kontrolėje, o tose sąlygose, kuriose atsidurs sielos patikrinimo metu. Žmonės bus tikrinami neigiamų poveikių padidintu spaudimu – maždaug taip, kaip tikrinama šiluminė trasą, ieškant silpnų avarinių vietų. Kiekviename "teismo" etape nuo atitinkamų sielų bus nuimamos jų svarbiausios papildomos apsaugos, ir joms reikės atsilaikyti galingesniam pagundų srautui, nei įprastai, kadangi Viešpats bando ir sielą, ir dvasią, ir širdį, ir kūną (žr.: Psalmė 7, 9; Psalmė 11, 5; ir kt.).
   Sielos amžiaus sąvoka, priklausomai nuo kurios sielos ir patenka į valymą, susijusi anaiptol ne tik su žemiškų įsikūnijimų skaičiumi, tai universalesnė charakteristika, kurią sąlygoja sielos augimas įvairių vystymosi lygių sugebėjimų įvaldymo procese. Jų pasaulio sandaroje dvylika (žr. aprašymą III dalyje). Žemiškomis sąlygomis gyvenimų skaičius sutampa su įsikūnijimų skaičiumi, tačiau nebūtinai. Yra daug sielų, kurios pirmą kartą pateko į žemę būdamos 7-ame, 8-ame ir brandesniuose gyvenimuose. Apskritai gyvenimų skaičius švariuose pasauliuose nustatomas labai lengvai, jis užrašytas, kaip sakoma, tiesiog ant kaktos – tiesiogine šio posakio prasme. Aiškiaregiai gali nustatyti gyvenimų skaičių pagal mažų žvaigždučių skaičių, kurių eilė prasideda nuo kaktos vidurio ir tęsiasi žemyn per nosį. Dauguma kol kas šių paveikslų nemato, todėl jiems tenka nustatyti sielos brandą intuityviai, pagal antraeilius požymius. Kai kurie sielos vystymosi etapų skiriamieji ypatumai pateikti knygoje "Už regimumo ribos" (žr. II dalies 5 skyrių), nors tada mes dar nežinojome visos jų eilės, apsprendžiančios judėjimą per gyvenimus. Tačiau šių aprašymų pagrindu daugeliui pavyksta pakankamai tiksliai nustatyti sielos amžių – ir savo, ir kitų. Čia pateiksime tik labai trumpas įvairių sielos amžių ypatumų charakteristikas. Beje, yra dar vienas universalus požymis: kada bus labai sunku – reiškia priėjo ir prie jūsų.
   Brandžios sielos 11-ame ir 12-ame gyvenimuose išsiskiria pirmiausia aktyviu dvasiniu gyvenimu, tai pagrinde inteligentija, žmonės, linkę mąstyti apie gyvenimo prasmę, nesitenkinantys paviršutiniškais paaiškinimais, siekiantys suprasti daiktų ir reiškinių esmę. Šie žmonės ateina į žemę su rimta užduotimi, misija, galima sakyti, ir todėl jie visada linkę pamokslauti, rūpintis aplinkiniais. 12-ojo gyvenimo žmones išskiria ypatingas daugiaplaniškumas, didelis žinojimas, sugebėjimai daugelyje sričių, mokėjimas rasti atsakymą į bet kurį klausimą. Kartais daugiaplaniškumas juos ir paveda, neduodamas susikaupti į kažką vieną ir trukdydamas realizuotis, bet jie vis vien pavergia asmenybės turtingumu.
   11-ojo gyvenimo žmonėms būdingas siekimas gyventi dėl kitų, visą laiką ieškoti, kam pasiūlyti savo pagalbą, kur būti naudingu. Dažnai jie aukoja savo gyvenimą artimiesiems ir taip pat dėl to negauna reikiamos, atitinkančios jų mastams, realizacijos.
   Šių gyvenimų patikrinimas buvo atliekamas nuimant papildomas apsaugas nuo sąmonės – jų pagrindinio plano. O užduotis buvo – išsaugoti sveiką protą, vertinimo sugebėjimą. Šios kategorijos žmonės buvo tikrinami psichikos tvirtumu, sąmonės ištvermingumu. Buvo svarbu nepulti į neviltį ir į depresiją arba, priešingai, į isteriją. Žmonės galėjo tuo metu stipriai pakeisti požiūrį į gyvenimą, į santykius su aplinkiniais – dėl labai didelio psichologinio krūvio. "Teismas" šiai kategorijai sutapo su galingiausiomis atakomis į žemę per paskutinį tūkstantmetį, tad šiems žmonėms buvo ypač nelengva. Daugelis paseno, gavo papildomas raukšles, tačiau viskas, kas buvo, grįš ir atsistatys, jei žmonės išsaugojo vidinę švarą ir dorą. Netgi tokiose sąlygose tai buvo galinga apsauga – dori, sąžiningi žmonės išsilaikė geresnėje būklėje.
   Pirmas periodas buvo labai giluminis, paslėptas nuo akių, – tiesiog apmirė dvasinis gyvenimas, pasidarė kažkaip blankiau gyventi ir viskas. Įvykių centras pirmame etape buvo Rusijoje: pirma, todėl, kad didesnė brandžių sielų dalis gyvena čia, antra, todėl, kad jis prasidėjo stipria tiesiogine ataka į inteligentiją 1991 metų rugpjūčio 19 dieną – pučo dienomis, kurią jai pavyko atlaikyti. Ir po to sekusi metodinė apsuptis nors ir prigesino, tačiau neužmušė siekio į švarą ir šviesą – gegužės 29-oji po to tapo kertiniu persilaužimo momentu visoje įvykių žemėje eigoje. Po šito užgriuvęs bejėgis šėtono įniršis, žinoma, prislopino inteligentiją, tačiau tai jau nieko nekeičia; Rusijos inteligentija savo išmėginimą atlaikė šį kartą ne tik garbingai – o su triumfu.
   Kitu pirmo etapo įvykių centru buvo Anglija, kuriai 1992 metų konfliktas karališkoje šeimoje gali būti lydimas dideliais nemalonumais vėliau – 1997-1999 metais, kada pavojuje atsidurs pats Britų salų fizinis egzistavimas. Per princesės Dianos – stambios sielos ir aukštųjų pasaulio sandaros sluoksnių pašalinimą iš rūmų – šėtonui pavyko pasiekti tai, kad Arkangelas Mykolas, suteikdamas per ją globą Anglijai, tarytum nuėmė savo ranką nuo šalies – tai yra nuėmė savo apsaugas.


Toliau – 2. Numatoma įvykių eiga.

 
2005-2017 © www.religijafilosofija.org